ผู้ว่ามหาสารคามแถลงข่าวยืนยันยันไม่พบผู้ป่วยCOVID19

ผู้ว่าแถลงข่าวยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยCOVID19ในจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม, นายภูรเดช สวัสดิรมย์ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม และนายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้ร่วมกันแถลงสถานการณ์และการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า สถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่ 21 มีนาคม 2563 จังหวัดมหาสารคาม ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


โดยขอชี้แจง กรณีได้รับแจ้งพบชายไทย 2 คน ยืนยันเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเวทีมวยลุมพินี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 และได้เดินทางมายังพื้นที่ จ.มหาสารคาม นั้น
กรณีชายไทยคนที่ 1 ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดินทางเข้าพื้นที่ อ.เมืองมหาสารคาม ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 04.00 น. โดยเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่ง แล้วเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม แล้วเดินทางออกจากจังหวัดมหาสารคามในวันที่ 14 มีนาคม 2563 และขอเข้ารับตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ผลตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร นั้น
จังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการสอบสวนโรค ออกติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยทีม SRRT เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย พนักงานโรงแรม 8 ราย, ผู้สัมผัสที่ร้านอาหาร 4 ราย, ผู้เข้าร่วมงานเลี้ยง 21 ราย, พนักงานร้านอาหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 39 ราย ผลทางห้องปฏิบัติการไม่พบสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้ง 39 ราย และได้ควบคุมไว้สังเกตอาการในที่พัก (Home Quarantine) โดยได้รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในระดับอำเภอ/ตำบล และวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน พบว่า ทั้ง 39 รายไม่พบไข้ และปกติดี โดยจะครบระยะควบคุมสังเกตอาการในวันที่ 21 มีนาคม 2563
ด้านสถานประกอบการที่ผู้ป่วยยืนยันเข้าไปสัมผัส ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการ แพร่เชื้อ โดยการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและห้องสุขา รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในร้านอาหารตาม แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อย รวมถึงปิดใช้งานบางส่วนเป็นการชั่วคราว

กรณีชายไทยคนที่ 2 ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดินทางเข้าพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย จำนวน 1 ราย เป็นหนึ่งในผู้ป่วยยืนยันที่กระทรวงสาธารณสุขแถลงไปก่อนหน้านี้จากจังหวัดข้างเคียง โดยวันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 12.00 น.ได้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเข้าพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย และได้เดินทางกลับที่พักในจังหวัดข้างเคียง และกลับเข้าพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย อีกครั้ง และวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 11.30 น. เพื่อทำทำธุระ และเดินทางต่อเพื่อไปรับประธานอาหารที่บ้านเพื่อนในพื้นที่ อ.เชียงยืน และเดินทางกลับไปพักในอำเภอข้างเคียง ในเวลา 20.30 น.
จังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการสอบสวนโรค ออกติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยทีม SRRT เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 26 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.เชียงยืน 11 ราย อ.โกสุมพิสัย 13 ราย และจังหวัดใกล้เคียง 2 ราย ได้เก็บสิ่งส่งตรวจ ไม่พบสายพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 23 ราย อยู่ระหว่างรอผล 1 ราย และกลุ่มต่างจังหวัด 2 ราย ได้ประสานส่งข้อมูลให้กับศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจังหวัดข้างเคียง โดยให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 24 รายควบคุมไว้สังเกตอาการในที่พัก (Home Quarantine) ระยะเวลา 14 วัน และแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในระดับอำเภอ/ตำบล ติดตามตรวจเยี่ยม และวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน ให้ครบระยะควบคุมสังเกตอาการในวันที่ 29 มีนาคม 2563 และในด้านสถานที่ ได้ทำความสะอาดตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขและปิดให้ใช้งานจำนวน 5 วัน

จังหวัดมหาสารคาม ขอเรียนให้ทราบว่า ได้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรค ตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดมหาสารคามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง
จังหวัดมหาสารคาม จึงขอยืนยันว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติการทางานการแพทย์และสาธารณสุข ในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ตื่นตัว และรับผิดชอบต่อสังคม อยู่บ้านให้มากที่สุด งดไปพื้นที่คนแออัด ตลอดจนติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทาง Facebook ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่สายด่วนศูนย์ COVID-19 จังหวัดมหาสารคาม หมายเลข 095-1807712