โควิด 19 ลาม 6 อำเภอ เดือนเดียวป่วย 43 ราย

โควิด 19 ลาม 6 อำเภอในจังหวัดมหาสารคาม เดือนเดียวป่วย 43 ราย กันทรวิชัยหนักสุดรองลงมา อำเภอเมือง

       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ประจำวันที่ 14 เมษายน 2564 โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ 23 ราย โดยรวมกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 20 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ป่วยระลอกเดือนเมษายน รวม 43 ราย  รวมผู้ป่วยสะสมทั้งระลอกแรก และระลอก 2 จำนวน 65 ราย รักษาหาย 20 ราย เสียชีวิต 2 ราย
          ซึ่งไทม์ไลน์ของผู้ป่วยส่วนใหญ่ พบว่า มีประวัติไปยังสถานบันเทิงในพื้นที่ และไปยังพื้นที่เสี่ยง เช่น กทม. พัทยา ชลบุรี เชียงใหม่ และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อยืนยันก่อนหน้านี้ ในจำนวนนี้ มี 2 ราย คือผู้ป่วยรายที่ 29 และรายที่ 30 ที่พบเชื้อจากตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ที่เข้าร่วมงานศพ กรณียูทูปเบอร์ (ซองดูฮี) เข้าพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย
และยังมีผู้ป่วยรายที่ 38 มีประวัติขึ้นรถบัสโดยสารไปกับผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งไทม์ไลน์ของผู้ป่วยทั้งหมดอยู่ระหว่างสอบสวนโดยละเอียด
       สำหรับผู้ป่วยระลอกเดือนเมษายน 2564 จำนวน 43 ราย แบ่งเป็นรายอำเภอประกอบไปด้วย อำเภอกันทรวิชัย 21 ราย อำเภอเมือง 15 ราย อำเภอบรบือ 3 ราย อำเภอโกสุมพิสัย 3 ราย อำเภอนาดูน 1 ราย และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 1 ราย ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป้นผู้ป่วยที่รับเชื้อมาจากสถานบันเทิงทั้งในกรุงเทพ ต่างจังหวัด
        อย่างไรก็ตาม จังหวัดมหาสารคามได้เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนาม ที่โรงพยาบาลริมห้วย เพื่อรองรับผู้ป่วยทั้งหมดแล้ว