มมส. แจกเจลแอลกอฮอล์ให้นิสิตก่อนกลับบ้านป้องกัน COVID19

แจกเจลแอลกอฮอล์ ให้กับนิสิตเพื่อใช้ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา ป้องกัน COVID19

วันนี้ ( 19 มีนาคม 2563) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบเจลแอลกอฮอล์ขนาด 35 ml. ให้กับนิสิตเพื่อใช้ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา ภายหลังมีประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 5 ปิดภาคเรียนการศึกษา 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม และเปิดภาคการศึกษาใหม่ วันที่ 22 มิถุนายน 2563โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบเจลล้างมือให้กับนิสิต จำนวน 6,000 หลอด พร้อมให้คำแนะนำ และข้อควรปฏิบัติสำหรับนิสิตกรณีเดินทางโดยรถประจำทาง ซึ่งเป็นรถสาธารณะ เพื่อให้นิสิตได้ป้องกันตัวเองให้ปลอดเชื้อ COVID-19 พร้อมทั้งคนในครอบครัว

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความห่วงใยนิสิตที่จะต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยรถโดยสารประจำทาง ซึ่งเป็นรถสาธารณะ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 35 มิลลิลิตร จำนวน 6,000 หลอด ที่มีส่วนผสมของเอทานอล กลีเซอรีน คาร์โบพอล 940 เพื่อตอบรับนโยบายเฝ้าระวังการระบาดของของเชื้อโรค COVID-19 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 5 นิสิตสามารถนำบัตรนิสิตมาลงทะเบียนรับเจล คนละ 1 หลอด ได้ที่ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 16.30 น. หรือจนกว่าเจลจะหมด