ชาวมหาสารคามนับพันคนเวียนเทียนรอบเจดีย์ศรีมหาสารคามวันวิสาขบูชา

พุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคามนับพันคนร่วมเวียนเทียนรอบพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมหาสารคาม พงศ์เกรียงยศไพศาลวันวิสาขบูชา

ที่วัดป่าวังน้ำเย็น  ต.เกิ้ง  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมหาสารคาม  และใกล้เคียงกว่า 1,000 คน ร่วมกันเวียนเทียนบริเวณรอบพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมหาสารคาม พงศ์เกรียงยศไพศาล เนื่องในวันวิสาขบูชา  ขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 6  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

โดยมีพระอาจารย์สุริยันต์  โฆษปัญโญ  ประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็น  นำพุทธศาสนิกชนเดินเวียนเทียนรอบพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมหาสารคาม พงศ์เกรียงยศไพศาล พร้อมฟังธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมนำหลักคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับใช้  และเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  รวมถึงเป็นการน้อมรำลึกเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ของพระพุทธองค์ คือวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน บังเกิดในวันเดียวกัน ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น15ค่ำ เดือน 6 เรียกว่า วันวิสาขบูชา

ทั้งนี้พระมหาธาตุเจดีย์ศรีมหาสารคาม พงศ์เกรียงยศไพศาล วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ภายในบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์  อาทิ  พระบรมสารีริกธาตุ  พระพุทธรูปทองคำ 3 องค์  องค์ละ 12 กิโลกรัม  พระเนื้อผง 84,000 องค์  และพระกรุพระธาตุนาดูน  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาสารคาม  ด้วยความทรัธาของสาธชนชาวพุทธทุกเย็นวันศุกร์จะมีการสวดมนต์เจริญพุทธมนต์เย็นของพุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคาม