เลือกตั้งล่วงหน้า มหาสารคาม

“เลือกตั้งล่วงหน้า” กกต.มหาสารคาม เตรียมความพร้อมสถานที่ลงคะแนน

กกต.มหาสารคาม เตรียมความพร้อมสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า แนะประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้าคูหาเพื่อความรวดเร็ว

พ.ต.ท.อุกฤษฏ์ ภู่หริย์วงศ์สุข ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า หน่วยเลือกตั้งกลางเขตที่ 1 หอประชุมโรงเรียนผดุงนารี ถือว่าเป็นหน่วยที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตมากที่สุด ซึ่งทาง กกต.ได้แบ่งพื้นที่สำหรับลงคะแนนไว้ 15 หน่วย มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อยภายใน ส่วนภายนอกมีนักเรียน รด.จิตอาสาจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมและโรงเรียนผดุงนารีจำนวน 50 คน คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงคะแนน  ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วและป้องกันการผิดพลาดในการลงคะแนน ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมพร้อม ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ป้ายประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้งนั้นๆ หรือตรวจสอบรายชื่อล่วงหน้าที่ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote และเตรียมหลักฐาน อาทิ บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ที่มีรหัสประจำตัว 13 หลัก แสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  และต้องเข้าคูหาเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนภายในเวลา 08.00 – 17.00 น.

เลือกตั้งล่วงหน้า มหาสารคาม

สำหรับสถานที่สำหรับผู้ลงคะแนนล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งกลางเขตที่ 1 หอประชุมโรงเรียนผดุงนารี มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจำนวน 11,609 คน หน่วยเลือกตั้งกลางเขตที่ 2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจำนวน 841 คน หน่วยเลือกตั้งกลางเขตที่ 3 ที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บริเวณที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า 586 คน หน่วยเลือกตั้งกลางเขตที่ 4 ที่หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า 830 คน หน่วยเลือกตั้งกลางเขตที่ 5 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงยืน มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า 544 คน ส่วนพื้นที่สำหรับผู้ลงคะแนนล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งซึ่งมีผู้ลงทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 1,069 คน สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ที่หอประชุมอำเภอทั้ง 13 แห่งของจังหวัด

เลือกตั้งล่วงหน้า มหาสารคาม เลือกตั้งล่วงหน้า มหาสารคาม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง “เลือกตั้งล่วงหน้า”มหาสารคาม

เลือกตั้งล่วงหน้า”มหาสารคาม”เช็คสถานที่ก่อนเดินทางไปใช้สิทธิ์