เปิดยิ่งใหญ่เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ จุดประกายความคิดผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วภาคอีสาน

เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่!เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 (Isan Creative Festival 2022) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)” และ “จังหวัดขอนแก่น” จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วภาคอีสาน ภายใต้แนวคิด ‘Think Link Things วิเคราะห์ เชื่อมโยง ทุกสรรพสิ่ง

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่น ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ผนึกพลังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัด “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565” (Isan Creative Festival 2022) ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Think Link Things วิเคราะห์เชื่อมโยง ทุกสรรพสิ่ง” จากคำสร้อยในเพลงอีสาน สู่ธีมเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 “ติง ลิ่ง ติง – Think Link Things”
ซึ่งสะท้อนการผสานสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และนวัตกรรม แสดงศักยภาพของบุคลากรและธุรกิจสร้างสรรค์ ผ่านผลงานที่เก็บเกี่ยวและได้รับแรงบันดาลใจจากสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม “อีสาน” โดยมุ่งเน้น ส่งเสริม 3 อุตสาหกรรมหลักที่ชูอัตลักษณ์ถิ่นอีสาน ประกอบด้วยอุตสาหกรรมความบันเทิงอีสาน (Isan Entertainment) การเชื่อมโยงและรวบรวมภาคีเครือข่ายนักสร้างสรรค์ทั่วภาคอีสาน (ISAN Regional) และโมเดลการสร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy)


ภายในงานพบกับการจัดแสดงผลงานและกิจกรรม กว่า 100 รายการ จากนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการจากทั่วภูมิภาคอีสานมากกว่า 300 ราย บนพื้นที่ผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์-กังสดาล ในจังหวัดขอนแก่น และทั่วภาคอีสาน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรกุณา ปลัด อบจ.ขอนแก่น นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมเปิดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกสาขา จำนวนมาก

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า นับเป็นอีกความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนและผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาคอีสาน ผ่านเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 หรือ ISAN Creativeal 2022 ที่จัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ต่อยอดจากปีก่อน ซึ่งประสบความสำเร็จและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างจัดเทศกาลฯ รวมเป็นจำนวนสูงถึง 309 ล้านบาท ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งแบบ On-site และ online กว่า 276,069 คน

โดยปีนี้ยังคงมุ่งเน้นเปิดพื้นที่ให้นักสร้างสรรค์ได้แสดงพลังความสร้างสรรค์ของศิลปวัฒนธรรมอีสานผ่านสาขาอาชีพสร้างสรรค์ต่างๆ และสร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจสร้างสรรค์ในภาคอีสาน นำเสนอจุดแข็งของภูมิภาคอีสาน ที่อุดมไปด้วยสินทรัพย์และทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดธุรกิจใหม่ ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดยุคดิจิทัล ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศทั้ง 15 สาขาซึ่งในปี 2563 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 1.19 ล้านล้านบาท
นอกจากนี้ เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 เป็นเทศกาลฯ ที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่างๆ ในภาคอีสาน ที่สามารถแสดงศักยภาพด้านการออกแบบ ตลอดจนเชื่อมโยงการแก้ปัญหาและการพัฒนาเมืองในหลายมิติ ทั้งด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การศึกษา ที่สามารถยกระดับการเพิ่มมูลคำให้กับตันทุนทางวัฒนธรมพื้นถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแรงพลังที่จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจและสังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตการณ์โรคโควิด-19

 

ด้าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในนามของจังหวัดขอนแก่น รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงาน “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565” อีกครั้ง กล่าวได้ว่าขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เปี่ยมไปด้วยสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งยั้งเป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งด้านการค้า การลงทุนการบริการและการท่องเที่ยว การจัดงาน “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565″ จึงไม่เพียงสะท้อนศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นและภูมิภาคอีสานที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของชาวอีสานในการต่อยอดสินค้าและบริการ จากต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีให้กลายเป็นสินค้าและบริการที่ตอบสนองกับบริบทใหม่ของโลกได้ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร ดนตรีงานหัตถกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมของการทอผ้ามัดหมี่ ที่ทำให้ขอนแก่นได้รับการประกาศให้เป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยไปทั่วโลก เป็นอัตลักษณ์สร้างให้อีสานเป็นที่รู้จัก และสามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ในอนาคตต่อไป”


ด้าน นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า “เทศกาลความคิดสร้างสรรค์ฯ เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง อันจะเห็นได้จากในหลายโครงการขอนแก่นร่วมกับ CEA ร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์และกังสดาลให้เกิดการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ จึงเปรียบเสมือนชุมทางของนักสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานระดับสากล เป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการต่อยอดวัฒนธรรมของอีสานสำหรับคนรุ่นใหม่ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการร้างประโยชน์ให้กลับคืนไปสู่พี่น้องชาวอีสานเองและเป็นการสร้างและเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค”
ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มวัย สามารถเข้าชมในพื้นที่จัดแสดงได้อย่างทั่วถึงและปลอดความกังวล คณะผู้จัดงานได้มีการจำกัดจำนวนการเข้าชมในพื้นที่ การลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมงาน และแพลตฟอร์มCrowd Check ที่ให้ข้อมูลความหนาแน่นของการใช้งานในแต่ละพื้นที่แบบเรียลไทม์ ให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถวางแผนการเดินทางได้ก่อนล่วงหน้า และบางกิจกรรมสามารถเข้าขมงานทางออนไลน์ เช่น เสวนา ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ Isan Creative Festival

การจัดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ครั้งนี้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างปลอดภัยสูงสุด ตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยผู้เยี่ยมชมงานทุกท่านจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป หรือแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้างาน