ผ้าไตร-อุปสมบท-วัดเกาะเกิ้ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตรแก่วัดอาศิรวาสเกาะเกิ้ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตรแก่วัดอาศิรวาสเกาะเกิ้ง จ.มหาสารคาม ในโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 63 พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงโปรดพระราชทานผ้าไตร ให้กับวัดอาศิราวาสเกาะเกิ้ง ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ วัดอาศิราวาสเกาะเกิ้ง ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม  ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-9 เมษายน 2561  โดยมีคุณตุ๊กตา แซ่เอี๊ยบ และคณะเข้ารับพระราชทานผ้าไตร

ผ้าไตร-อุปสมบท-วัดเกาะเกิ้ง

ทั้งนี้วัดอาศิราวาสเกาะเกิ้งได้กำหนดจัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-9 เมษายน 2561 จำนวน 129 รูป โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย วันที่ 24 มีนาคม 2561 ผู้ร่วมอุปสมบทปฐมนุ่งขาวห่มขาวรับศีลเป็นเวลา 3 วัน  วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 06.00 น.พิธีแห่อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน พิธีปรงผมนาค พิธีทำขวัญนาค โดยศิลปินแห่งชาติ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ พร้อมแห่นาค เวลา 10.00 น.พิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน เวลา 12.30 น.พิธีบรรพชาเป็นสามเณร และเวลา 14.00 น. พิธีอุปสมบทเป็นพระสงฆ์

ผ้าไตร-อุปสมบท-วัดเกาะเกิ้ง