7วันอันตราย-สรุป- อุบัติเหตุ-มหาสารคาม-ปีใหม่

7 วันอันตราย มหาสารคามเซ่น 4 ศพ เมา-ซิ่ง-ไม่สวมหมวก เจ็บและตายสูงสุด

จังหวัดมหาสารคาม สรุปผลป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2562 ช่วง 7 วันอันตราย มหาสารคามมีผู้เสียชีวิต 4 ราย เมาสุราและไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นกลุ่มเกิดอุบัติเหตุสูงสุด

ที่ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยจังหวัดมหาสารคามได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติในศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยระดมเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา มีการตั้งจุดตรวจหลัก 28 จุด รวม 13 อำเภอ ผู้ร่วมปฏิบัติงาน 853 คน

7วันอันตราย-สรุป- อุบัติเหตุ-มหาสารคาม-ปีใหม่

ทั้งนี้สรุปยอดรวมการเกิดอุบัติเหตุรวม 7 วันปีใหม่ 2562 นี้ มีอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเกิดขึ้น 49 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 ราย มีผู้บาดเจ็บ 56 ราย ถือว่าลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 คือ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 80 ครั้ง เสียชีวิต 8 คน และบาดเจ็บ 87 คน โดยปีใหม่ 2562 นี้ ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 38 ครั้ง รถปิคอัพ 8 ครั้ง รถเก๋ง 2 ครั้ง สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ เมาสุรา /ไม่สวมหมวกนิรภัย /ขับรถเร็วเกินกำหนด /ตัดหน้ากระชั้นชิด/ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานถอดบทเรียน เพื่อนำมาปรับใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้

7วันอันตราย-สรุป- อุบัติเหตุ-มหาสารคาม-ปีใหม่

ในส่วนของ ผู้เสียชีวิต 3 ราย จากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม รถที่เกิดเหตุมีการทำ พรบ.จึงทำให้ได้รับเงินค่าปลงศพจำนวน 35,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจังหวัดมหาสารคาม และก่อนที่จะเสียชีวิต พรบ.ยังชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้ด้วย รายละไม่เกิน 30,000 บาท ส่วนอีก 1 ราย รถไม่มีการทำพรบ.จึงไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ 

ขอบคุณภาพอุบัติเหตุ  : อาร์ท พุทธธรรมสอง กู้ภัยสองสี่ห้า โกสุมพิสัย