มอเตอร์ไซด์-อุบัติเหตุ-ปีใหม่-มหาสารคาม

มหาสารคาม ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ จักรยานยนต์แชมป์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

มหาสารคาม ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562  จักรยานยนต์แชมป์เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด

ที่ห้องประชุม 211 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 จังหวัดมหาสารคาม สรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานในการประชุม เปิดเผยว่าอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ยอดสะสม 2 วันในห้วง 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัด รวม 14 ครั้ง ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ส่วนสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด 3 ลำดับได้แก่ เมาสุรา ไม่มีความผิดตามมาตรการ/ผู้โดยสาร และ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ฝากเตือนชาวบ้านลดการใช้รถใช้ถนนในช่วง 7 วันอันตราย  ตรวจเช็คยานพาหนะก่อนขับขี่ เช่น ระบบไฟ เบรค เมาไม่ขับ เมื่อถึงจุดทางแยก ทางโค้ง ทางร่วมให้ชลอความเร็ว และมีสติ ขับรถเคารพกฏจราจร ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุ ขอความร่วมมือทางราชการ เช่นตำรวจ ช่วยเข้มงวดการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลโดยเฉพาะวัยรุ่น ขับรถให้คาดเข็มขัดนิรภัย และสวมหมวกกันน๊อค ส่วนอำเภอทุกอำเภอ และแขวงฯให้เฝ้าระวังบนถนนสายหลัก เช่น ทางแยก ทางร่วม เพื่อการลดอุบัติเหตุในพื้นที่ให้มากที่สุด

พร้อมเน้นย้ำหน่วยงานขนส่ง ตำรวจภูธร และทางหลวง ให้เข้มงวดตรวจตรารถขนส่งสาธารณะ ในอำเภอต่างๆให้ช่วยกระตุ้นด่านชุมชน จุดที่มีงานเลี้ยง จุดเส้นทางหลวงชนบท จุดตัดหรือทางแยก ให้ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อลดความเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัด ให้นำเสนอข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ โดยบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลให้รวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่อย่างยั่งยืน