อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ-รับปริญญา-บัณฑิต-มมส-มหาสารคาม

ยลโฉมความงดงามอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ต้อนรับบัณฑิตใหม่ ความภูมิใจชาว มมส

โดดเด่นเป็นสง่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมต้อนรับบัณฑิต มมส แล้ววันนี้

ปีนี้นับเป็นปีแรก ที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ได้กำหนดจัดที่อาคารหอประชุมหลังใหม่ คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยล่าสุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ให้มีความร่มรื่น สวยงาม สามารถอำนวยความสะดวก และเกิดความประทับใจกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7,939 คน ตลอดจนญาติและผู้มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ-รับปริญญา-บัณฑิต-มมส-มหาสารคาม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ-รับปริญญา-บัณฑิต-มมส-มหาสารคาม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ-รับปริญญา-บัณฑิต-มมส-มหาสารคาม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ-รับปริญญา-บัณฑิต-มมส-มหาสารคาม

สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ในการก่อสร้าง มีลักษณะเป็นหอประชุมอเนกประสงค์ สามารถรองรับกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และกิจกรรมทางด้านวิชาการ กิจกรรมการประชุม การอบรมสัมมนา การจัดนิทรรศการ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และเอกชนอื่นๆ มีการออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงการออกแบบที่ประหยัดพลังงาน ตอบรับบริบทของสภาพแวดล้อมและสะท้อนถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ-รับปริญญา-บัณฑิต-มมส-มหาสารคาม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ-รับปริญญา-บัณฑิต-มมส-มหาสารคาม

ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องโถงอเนกประสงค์ขนาดความจุ 5,000 คน ห้องประชุมย่อยความจุห้องละ 80 คน จำนวน 2 ห้อง และห้องประชุมย่อยความจุห้องละ 60 คน จำนวน 8 ห้อง พร้อมพื้นที่บริการและพื้นที่สนับสนุนต่างๆ และอาคารได้ก่อสร้างเสร็จพร้อมใช้งานแล้ว

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ-รับปริญญา-บัณฑิต-มมส-มหาสารคาม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ-รับปริญญา-บัณฑิต-มมส-มหาสารคาม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ-รับปริญญา-บัณฑิต-มมส-มหาสารคาม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ-รับปริญญา-บัณฑิต-มมส-มหาสารคาม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ-รับปริญญา-บัณฑิต-มมส-มหาสารคาม

 

ขอบคุณภาพจาก  กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ เพจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม