เตรียมเที่ยวงาน“ออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนนานเมืองวาปีปทุม 136 ปี 21 – 23 ธ.ค.61

จ.มหาสารคาม เชิญชวนเที่ยวชมงาน “ออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน  สืบสานตำนนานเมืองวาปีปทุม 136 ปี ครั้งที่ 23” วันที่ 21 – 23 ธ.ค.61

ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายศึกษา สุวรรณธาดา รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม และนายสมจิตร ปัตตานัง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวาปีปทุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมฟ้อนรำกลองยาวเข้าสู่งานแถลงข่าว “ออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน  สืบสานตำนนานเมืองวาปีปทุม 136 ปี ครั้งที่ 23” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561 และชมการแสดงจากวงกลองยาววาปีปทุม ชุด “ผู้บ่าวกลองยาว ผู้สาวเซิ้งกลองทำนองวาปี”  และรำ “กสิกรทำกิน” ซึ่งเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของการแสดงแสง สี เสียง ประกอบจินตภาพ ที่จะแสดงเต็มรูปแบบในวันเปิดงาน 21  ธันวาคม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม  พร้อมชมขบวนแห่ของแต่ละตำบล ที่แสดงถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรม การดำรงชีวิตของชาววาปีปทุม โดยจะมีมีศิลปินดาราชั้นนำมาร่วมงานด้วยนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า งานออนซอนกองยาวาววาปี ของดีพื้นบ้าน เป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวอำเภอวาปีปทุม ส่งเสริมภูมิปัญญา ส่งเสริมอาชีพและนำเสนอของดีแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลมาจัดแสดงในงาน โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออำเภอวาปีปทุมเป็นแหล่งผลิตกลองยาว ที่บ้านตลาด ตำบลบ้านหวาย โดยนายเที่ยง พิณทปะกง เป็นผู้เริ่มผลิตกลองยาว มีกลองยาวแสดงในงานบุญต่างๆ หลายหมู่บ้าน จึงเป็นที่มาของการจัดงานประกวดกองยาววาปีปทุมขึ้น อีกทั้งจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดให้กลองยาวอำเภอวาปีปทุมเป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดอีกด้วยปัจจุบันการท่องเที่ยวถือว่าเป็นรายได้หลัก ในการกระจายไปสู่พื้นที่ของท่องถิ่นต่างๆ ของจังหวัดมหาสารคามและเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศไทย รวมทั้งจังหวัดมหาสารคามที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนั้นการจัดงานออนซอนวาปี ของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนานเมืองวาปีปทุม 136  ปี จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสาคามนายศึกษา สุวรรณธาดา รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า งานออนซอนกลองยาวชาววาปีฯครั้งนี้ ให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการเดินทางมาท่องเที่ยวควบคู่กับดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวความคิด “ท่องเที่ยว วิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” เป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เข้ามาเรียนรู้วันธรรมและวิถีชีวิตของชาววาปีปทุม พร้อมได้ท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์ เช่น หมู่บ้านผลิตกองยาว กู่บ้านแดง กู่บ้านสนาม และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆของชาวอำเภอวาปีปทุม เพื่ออนุรักษ์ศิลปมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่กับลูกหลาน เป็นการส่งเสริมอาชีพของราษฏร สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และธุรกิจท้องถิ่นเพิ่มขึ้น