ไหว้ครู-มวยไทย-แม่ไม้มวยไทย-มหาสารคาม

ม.ราชภัฏมหาสารคาม อบรมศิลปะแม่ไม้มวยไทย อนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมทักษะแม่ไม้มวยไทย การร่ายรำมวย และการแข่งขันมวยไทย หวังอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ พัฒนารูปแบบการจัดการแข่งขัน ยกระดับสู่มาตรฐานสากล เพื่อเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมมากขึ้นในระดับโลก

วันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ ณ เวทีมวยยอดยิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการการอบรมทักษะแม่ไม้มวยไทย การร่ายรำมวยไทย และการแข่งขันมวยไทย โดยมี อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน เพื่ออนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ พัฒนารูปแบบการจัดการแข่งขัน ยกระดับสู่มาตรฐานสากล เพื่อเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมมากขึ้นในระดับโลก

ไหว้ครู-มวยไทย-แม่ไม้มวยไทย-มหาสารคาม ไหว้ครู-มวยไทย-แม่ไม้มวยไทย-มหาสารคาม

ว่าที่ร้อยตรีสุริยา สะมาน ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ เปิดเผยว่า สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการการอบรมทักษะแม่ไม้มวยไทย
การร่ายรำมวยไทย และการแข่งขันมวยไทย ระหว่างวันที่ 19- 21 มีนาคม 2561 ณ เวทีมวยยอดยิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน

ารจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการบริการจัดการเรียนการสอน ทักษะแม่ไม้มวยไทย การ่ายรำมวยไทย และการจัดการแข่งขัน รวมถึงเป็นการประชาสมัพันธ์การเปิดศูนย์มวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือ RMU MUAYTHAI CENTER ในการให้บริการการอบรมครูมวยไทยทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียบประเพณีไทย การบำรุงรักษาสืบทอดการไหว้ครูมวยไทย แม่ไม้มวยไทย และการจัดการแข่งขันมวยไทย
ไหว้ครู-มวยไทย-แม่ไม้มวยไทย-มหาสารคาม ไหว้ครู-มวยไทย-แม่ไม้มวยไทย-มหาสารคามทั้งนี้ในช่วงเช้าของวันที่ 21 มีนาคม 2561 ได้จัดให้มีการร่ายรำมวยไทยที่บริเวณด้านหน้าเวทีมวยยอดยิ่ง และได้ร่วมเดินทางไปไหว้ครูมวยและแม่ไม้มวยไทย ที่พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สร้างขึ้นเพื่อสิริมงคลแก่ภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเรียกขานว่าเป็น “พุทธมณฑลแห่งอีสาน” และเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับนักศึกษา จึงได้นำนักศึกษาในสาขาพลศึกษา กว่า 120 คน ไหว้ครูมวยและแม่ไม้มวยไทย และในช่วงเย็นของวันเดียวกันนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันมวย “ศึกษามวยราชภัฏมหาสารคาม” จำนวน 13 คู่ โดยคู่เอกเป็นการประกบคู่กันระหว่าง ต่วนเป๋ ส.สมหมาย VS วิษณุพร เพชร ปต. น้ำหนัก 63 ปอร์น เพื่อเป็นการฉลองเปิดศูนย์มวยไทย มหาวิทยาลัยราชขภัฏมหาสารคาม ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ทั้งหน่วยงานภาครับและภาคเอกชน

ไหว้ครู-มวยไทย-แม่ไม้มวยไทย-มหาสารคาม

ไหว้ครู-มวยไทย-แม่ไม้มวยไทย-มหาสารคาม