หอระฆัง-หอพระ-โอ่ง-มหาสารคาม

หนึ่งเดียวในประเทศ…หอระฆังและหอพระวัดตระคลอง สร้างจากโอ่งรวมกัน 8,500 ใบ

หนึ่งเดียวในประเทศ…หอระฆังและหอพระสร้างจากโอ่งรวมกัน 8,500 ใบ งดงามแปลกตาด้วยพลังฝีมือพระและชาวบ้าน

วัดเป็นศูนย์รวมใจของเหล่าพุทธศาสนิกชน เมื่อเข้าไปทำบุญตามวัดต่าง ๆ สิ่งที่เห็นภายในวัดจะชาดเสียไม่ได้ นั้นคือหอระฆังหรือหอกลอง ซึ่งใช้เป็นสัญญาณบอกเวลาสำหรับการประกอบวัตรของสงฆ์  ส่วนใหญ่วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจะเป็นเครื่องไม้ หรือก่อที่สร้างด้วยโครงสร้างแบบก่ออิฐถือปูน แต่ที่วัดตระคลอง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มีหอระฆังที่สร้างแหวกแนวไม่เหมือนวัดแห่งอื่น เพราะที่นี่หอระฆังและหอพระทำจากโอ่งทั้งขนาดน้อยใหญ่ รวมกันกว่า 8,500 ใบ ใครได้พบเห็นต้องตะลึงในความสวยงามแปลกตาหาใดเหมือน ถือเป็นอันซีนเมืองไทยเลยก็ว่าได้

หอระฆัง-หอพระ-โอ่ง-มหาสารคาม

หลวงพ่ออุดม เตชะวโร เจ้าอาวาสวัดตระคลอง เล่าว่า ในอดีตการบอกเวลาในโมงยามต่าง ๆ ภายในวัดจะใช้การตีกลองและระฆัง เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ทราบเวลาสำหรับการประกอบวัตรปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การทำวัตรเช้า-เย็น การฉันเพล  รวมถึงตีเพื่อเป็นสัญญาณบอกเหตุต่าง ๆ ให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบวัดได้ทราบ ซึ่งหอระฆังที่เห็นออกแบบโดยเจ้าอาวาสวัดองค์ก่อนที่ได้มรณภาพไปแล้ว ท่านมีแรงบันดาลใจที่ใช้โอ่งมังกรในการก่อสร้าง เนื่องจากโอ่งมังกรมีลวดลายที่สวยงาน อีกทั้งภายในโอ่งยังสามารถใส่เหรียญ วัถตุมงคลที่ญาติโยมมาร่วมทำบุญได้นำไปบรรจุไว้ภายใน เพื่อวันข้างหน้าจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับให้รุ่นต่อ ๆ ไปได้ศึกษา รวมถึงความแปลกใหม่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมอีกทางหนึ่ง

หอระฆัง-หอพระ-โอ่ง-มหาสารคาม

โดยแรกเริ่มได้ให้ญาติโยมเดินทางไปซื้อโอ่งมังกรขนาดต่าง ๆ มาประมาณ 6,000 ใบ เมื่อรวบรวมโอ่งมาได้ครบ จึงระดมชาวบ้านและพระในวัดทั้งหมดมาช่วยกันก่อสร้าง ลักษณะลงแรงทำบุญร่วมกัน ซึ่งหอระฆังหลังนี้มีฐานกว้างกว่า 25 ตร.ม ความสูงประมาณ 15 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปีจึงแล้วเสร็จ รวมงบประมาณในการก่อสร้างเฉพาะค่าวัสดุ ปูนซีเมนต์ หินและทราย ไม่รวมค่าแรง อยู่ที่ 600,000 บาท

สำหรับหอระฆังนี้ด้านล่างเป็นที่ตั้งของกลองขนาดใหญ่ ส่วนด้านบนชั้น 2 เป็นที่แขวนระฆัง ปัจจุบันยังคงใช้การตีระฆังและกลอง เพื่อบอกเวลาปฏิบัติกิจของสงฆ์เช่นเดิม นอกจากเป็นเสียงที่ดังกังวานและเยือกเย็นแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของการสร้างหอระฆังและหอกลองของไทยไว้อีกด้วย

หอระฆัง-หอพระ-โอ่ง-มหาสารคาม

นอกจากนี้ยังมีความงามที่วัดได้สร้างขึ้นด้วยโอ่งซึ่งมีความงดงามแปลกตาไม่แพ้กัน คือ หอพระที่ตกแต่งด้วยโอ่งขนาดต่าง ๆ จำนวนกว่า 2,500 ใบ โดยนามหอพระแห่งนี้นามว่า”พระศรีสรรเพชร” ส่วนบนสร้างพระพุทธเจ้าลักษณะปางมารวิชัย ส่วนด้านล่างเป็นโถงซึ่งภายในประดิษฐานรูปปั้นของหลวงพ่อใจ อดีตเจ้าอาวาสและหลวงพ่อเสริม เจ้าคณะอำเภอหัวหิน ผู้ที่เดินทางมาสร้างอุโบสถให้กับวัดตระคลองวัดแห่งนี้ ให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาและระลึกถึงคุณความดีที่ได้สร้างและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชน

หอระฆัง-หอพระ-โอ่ง-มหาสารคาม