เทศบาล-หน่วยแพทย์เคลื่อนที่-ตรวจสุขภาพ-มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคามลงพื้นที่ ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชดำริ บริการสุขภาพฟรี

เทศบาลเมืองมหาสารคามออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการสุขภาพฟรี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน ในพื้นที่ชุมชนศรีสวัสดิ์ 1, 2, 3 และ ชุมชนตักสิลา ประจำปี 2561

ที่วัดศรีสวัสดิ์ นพ.กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนศรีสวัสดิ์ 1, 2, 3 และ ชุมชนตักสิลา ประจำปี 2561 โดยมีนางจันทร์ดี  เจริญศิริ  เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการจำนวนกว่า 120 คน

เทศบาล-หน่วยแพทย์เคลื่อนที่-ตรวจสุขภาพ-มหาสารคาม เทศบาล-หน่วยแพทย์เคลื่อนที่-ตรวจสุขภาพ-มหาสารคาม

ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม กล่าวว่า เนื่องด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักว่าการที่คนเราจะมีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดีนั้น จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา คือแม่จะต้องมีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดีด้วย ถ้าแม่ขาดสารอาหารก็จะส่งผลกระทบต่อเด็กที่จะเกิดออกมา ทั้งด้านการเจริญเติบโต และพัฒนาการของร่างกาย และสมอง ดังนั้นจึงพระราชดำริให้ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขึ้น เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลสุทธาเวช จึงได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนศรีสวัสดิ์ 1, 2, 3 และ ชุมชนตักสิลา ประจำปี 2561

เทศบาล-หน่วยแพทย์เคลื่อนที่-ตรวจสุขภาพ-มหาสารคาม เทศบาล-หน่วยแพทย์เคลื่อนที่-ตรวจสุขภาพ-มหาสารคาม

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน กิจกรรมให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมแพทย์แผนไทย กิจกรรมวัดความดันลูกตา กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก กิจกรรมให้บริการตัดผม เสริมสวยฟรี โดยชมรมร้านแต่งผมและได้มอบเส้นผมบริจาคเพื่อทำวิกผมให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งที่สูญเสียเส้นผม เสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองมหาสาคาม  กิจกรรมมอบไข่และเกลือเสริมไอโอดีน โดยมี อสม. และหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด เป็นต้น ซึ่งในครั้งต่อไปจะออกหน่วยให้บริการประชาชนในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาวัดอุทัยทิศ อ.เมือง จ.มหาสารคาม เวลา 07.00 – 12.00 น.