หนี้-ครู-เงิน-ชพค.-มหาสารคาม

ไม่หนีไม่จ่าย…! ครูมหาสารคามกว่าร้อยคนประกาศ “ปฏิญญามหาสารคาม” นัดเบี้ยวหนี้ ชพค.

กลุ่มวิชาชีพครู จ.มหาสารคาม รวมตัวกว่าร้อยคนประกาศ “ปฏิญญามหาสารคาม” นัดไม่จ่ายหนี้ ชพค. 

กลุ่ม “กลุ่มวิชาชีพครู” จ.มหาสารคาม รวมตัวกว่า 100 คน ประกาศ “ปฏิญญามหาสารคาม” เรียกร้องให้รัฐบาล และธนาคารออมสิน พักหนี้ ช.พ.ค.หรือ โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 เป็นต้นไป พร้อมขอให้ลูกหนี้โครงการ ช.พ.ค ทั่วประเทศจำนวน 450,000 แสนคน ร่วมกันยุติการชำระหนี้กับธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 61 เป็นต้นไป โดยคลิปเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ก.ค 61 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ตึก34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ทั้งนี้คลิปวีดีโอนี้โพสโดย ผู้ใช้เฟสบุคชื่อ ชัยณรงค์ ขุนจันทร์ ซึ่งภายหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ในโลกโซเชียล ก็ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ากลุ่มบุคคลที่อ้างตัว “กลุ่มวิชาชีพครู” มีพฤติกรรมเรียกข้อในสิ่งที่เรียกว่าเป็นการ “เบี้ยวหนี้” ไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่เรียกว่า “แม่พิมพ์ของชาติ” เพราะไม่เคารพข้อกฏหมายและสัญญาที่ทำไว้ ขาดวินัยในการชำระหนี้ ทั้งที่ความจริงแล้ว ปัญหานี้สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ ขอเพียงคุยปัญหาหรืออุปสรรคของผู้กู้ กับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินสาขา เขต หรือ ศาล ไม่ว่าจะเจรจาหนี้คนเดียว หรือมาทั้งกลุ่ม ธนาคารก็มีแนวทางแก้ไขปรับโครงสร้างหนี้ รวมไปถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงให้คณะครูได้

 

ทั้งนี้ ช.พ.ค. คือ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเรื่องของสวัสดิการ ที่ดำเนินการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ครอบครัวของสมาชิกมีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์ตามระเบียบ ช.พ.ค. โดยแยกเงินสงเคราะห์เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เงินสงเคราะห์จัดการศพ (จำนวน 200,000 บาท) และส่วนสอง เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นจำนวนเงินตามที่เก็บได้จากเพื่อนสมาชิกที่มีชีวิตอยู่ ซึ่งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ได้แก่ ครู  คณาจารย์  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรือ เป็นสมาชิกคุรุสภา