สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

“สุริยะ”รมต.กระทรวงคมนาคม นำทีมตรวจตลิ่งน้ำชีเร่งแก้ถนนทรุด

มหาสารคาม “สุริยะ” รมต.กระทรวงคมนาคม พร้อม รมช.มนพร และคณะ ลงพื้นที่ จ.มหาสารคาม ติดตามแก้ไขปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำชีทรุดตัว ดินสไลด์ยาวลามถึงถนนทรุดเสียหายหนัก ประชาชนสัญจรลำบาก พร้อมวางแผนขยายถนนโครงข่ายจาก 2 เลนเป็น 4 เลน เพื่อรองรับการจราจรขยายตัวของจังหวัด

วันนี้( 3 ก.พ. 67) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกรมทางหลวง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ จ.มหาสารคาม เพื่อติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และโครงการพัฒนาโครงข่ายสำตัญในพื้นที่ จ.มหาสารคาม เพื่อเชื่อมต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนรับฟังปัญหาการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ และวางแนวทางการแก้ไขบรรเทารความเดือนร้อนแก่ประชาชน

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะได้เข้ากราบนมัสการ พระวชิรญาณวิศิษฏ์ วิ. (สุริยันต์ โฆสปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) เพื่อความเป็นสิริมงคลและรับฟังแนวทางการพัฒนาเส้นเพื่อให้ประชาชนได้เดินทางมาแสวงบุญและกราบสักการะสิ่งศักดิ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยในแต่ละวันจะมาพุทธศาสนิกชนเดินมาทางมาที่วัดแห่งนี้ไม่ต่ำกว่าวันละ 5,000 คน และในวันหยุดจะมีผู้คนหลั่งไหลมาท่องเที่ยวที่วัดนับหมื่นคน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของ จ.มหาสารคามและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ได้เดินทางมาที่ ห้องประชุมพระธาตุนาตูณ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโครงการสำคัญต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงข่ายถนนให้ครอบคลุมความต้องการเดินทางของประชาชนด้านถนนและโครงข่ายคมนาคมที่ต้องช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง ลดต้นทุนการขนส่ง และมีโครงข่ายที่ส่งเสริมต่อภาคการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน แหล่งอุตสาหกรรม และสามารถบูรณาการกับระบบขนส่งได้ในทุกมิติ ลดระยะเวลาต้นทาง – ปลายทาง และเพื่อให้การอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้งานอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะโครงการสำคัญในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ทางเสี่ยงเมืองมหาสารคาม (ต้านทิศตะวันออก) ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรในเขตเมือง และเดินทางไปติดตามโครงการแก้ไขปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำชีทรุดตัว ถนนทางหลวงหมายเลข 213 ซึ่งเป็นเส้นทางที่อยู่ติดแม่น้ำชี ขาเข้าเมืองมหาสารคาม ใกล้สี่แยกวังยาว บ้านดินดำ ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งถนนทรุดตัว-ดินสไลด์ยาว 72 เมตร ส่งผลให้พื้นที่ไหล่ทางได้รับความเสียหายขนาด 1 ช่องจราจร ให้ต้องปิดเส้นทางฝั่งขาเข้าเมือง มาใช้เป็นช่องจราจรคู่ขนานร่วมกับถนนฝั่งขาออก จนเกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน

ด้านนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะลงพื้นที่ จ.มหาสารคาม เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาและรับฟังเสียงสะท้อนต่อการใช้ถนนและเส้นทางคมนาคมของพี่น้องประชาชน ที่มีความต้องการขยายถนนโครงข่ายระหว่างอำเภอจาก 2 เลนเป็น 4 เลน เพื่อรองรับการจราจรขยายตัวของเมืองมหาสารคาม ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสะดืออีสาน เพราะว่าอยู่จุดกึ่งกลางของภาคอีสาน โดยการพัฒนาเส้นทางคมนาคมนี้จะรองรับการขนส่งในอนาคต และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ในส่วนของแผนการดำเนินการก่อสร้าง “สนามบินสารสินธุ์” ที่เล็งทำเลสถนที่ก่อสร้าง ในพื้นที่รอยต่อ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์-มหาสารคาม ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษา EIA อยู่ ซึ่งในรัฐบาล ตั้งเป้าจะให้เกิดขึ้นตามแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ

ในส่วนโครงการแก้ไขปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำชีทรุดตัว ถนนทางหลวงหมายเลข 213 ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างแล้วจำนวน 4,467,000 บาท โดยแขวงทางหลวงมหาสารคามได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างตอกเสาเข็ม ทำผนังคอนกรีต และเร่งปรับปรุงถนน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ซึ่งตามแผนงานคาดว่าใกล้จะแล้วเสร็จและจะเปิดให้ใช้งานได้ตามปกติในระยะเวลาอันใกล้นี้ พร้อมของบประมาณ 70 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาป้องกันคันทางริมแม่น้ำชีพังในระยะยาว เพิ่มความสะดวก ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางซึ่งมีทั้งประชาชนนิสิต และนักศึกษาสัญจรผ่าน จำนวนวันละเกือบ 2 หมื่นคัน