ประกาศ-สมัครงาน-ประกาศรับสมัคร-พนักงานราชการ-พยาบาลวิชาชีพ-นิติกร-โรงพยาบาล-โรงพยาบาลมหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000-19,500 บาท

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
ระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม พ.ศ. 2562
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3 ในวัน เวลา ดังกล่าว
รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 043-711750 ต่อ 208

ประกาศ-สมัครงาน-ประกาศรับสมัคร-พนักงานราชการ-พยาบาลวิชาชีพ-นิติกร-โรงพยาบาล-โรงพยาบาลมหาสารคาม ประกาศ-สมัครงาน-ประกาศรับสมัคร-พนักงานราชการ-พยาบาลวิชาชีพ-นิติกร-โรงพยาบาล-โรงพยาบาลมหาสารคาม ประกาศ-สมัครงาน-ประกาศรับสมัคร-พนักงานราชการ-พยาบาลวิชาชีพ-นิติกร-โรงพยาบาล-โรงพยาบาลมหาสารคาม ประกาศ-สมัครงาน-ประกาศรับสมัคร-พนักงานราชการ-พยาบาลวิชาชีพ-นิติกร-โรงพยาบาล-โรงพยาบาลมหาสารคาม ประกาศ-สมัครงาน-ประกาศรับสมัคร-พนักงานราชการ-พยาบาลวิชาชีพ-นิติกร-โรงพยาบาล-โรงพยาบาลมหาสารคาม