สมัครด่วน….โรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 4 อัตรา

สมัครด่วน….โรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 4 อัตรา

ประกาศประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมหาสารคาม
รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ (รายวัน) จำนวน 4 อัตรา
ในวันที่ 6 -17 ธันวาคม 2561 ในวัน เวลา ราชการ
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
ติดต่อสอบถาม โทร 043-711750 ต่อ 208

สมัครงาน-สมัครพนักงาน-พนักงานขับรถ-พนักงานโรงพยาบาล-โรงพยาบาล-โรงพยาบาลมหาสารคาม-มหาสารคาม สมัครงาน-สมัครพนักงาน-พนักงานขับรถ-พนักงานโรงพยาบาล-โรงพยาบาล-โรงพยาบาลมหาสารคาม-มหาสารคาม สมัครงาน-สมัครพนักงาน-พนักงานขับรถ-พนักงานโรงพยาบาล-โรงพยาบาล-โรงพยาบาลมหาสารคาม-มหาสารคาม สมัครงาน-สมัครพนักงาน-พนักงานขับรถ-พนักงานโรงพยาบาล-โรงพยาบาล-โรงพยาบาลมหาสารคาม-มหาสารคาม

 

รายละเอียด เพิ่มเติมคลิก———>ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ