สมัครงาน-มหาสารคาม-แขวงทางหลวงชนบท

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   4 อัตรา

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   4 อัตรา

ด้วยกรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  โดยให้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างถนนสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลตลาด  ตำบลแก่งกระจาน  และตำบลแวงน่าง  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งมีระยะเวลาการจ้างเป็นเวลา จำนวน 6 เดือน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา  และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยมีอัตราค่าจ้างรายเดือนตั้งแต่เดือนละ 11,500 – 15,000 บาท

สมัครงาน-มหาสารคาม-แขวงทางหลวงชนบท

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ ขอใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่  ส่วนอำนวยการงานธุรการ  แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เลขที่ 307/27 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://sakham.drr.go.th/sites/sakham.drr.go.th/files/attachment/news/Exam%2014032561.pdf