สมัครงาน-รับสมัควาน-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม-มหาสารคาม-

สำนักงานวัฒนธรรม จ.มหาสารคาม รับสมัครงาน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ประกาศ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ้างเหมาบริการ)

ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จำนวน 2 อัตรา

อัตราเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 


สอบถามและสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โทร 043-777-561 — ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

สมัครงาน-รับสมัควาน-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม-มหาสารคาม-