สมัครงาน-รับสมัครงาน-หางาน-มหาสารคาม-พมจ

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.มหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บ.

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ด้วยจังหวัดมหาสารคามประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม   ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม (พนักงานราชการ) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 30 กันยายน 2565

ผู้สมัคร…ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2562 ในวัน เวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

สมัครงาน-รับสมัครงาน-หางาน-มหาสารคาม-พมจ สมัครงาน-รับสมัครงาน-หางาน-มหาสารคาม-พมจ สมัครงาน-รับสมัครงาน-หางาน-มหาสารคาม-พมจ สมัครงาน-รับสมัครงาน-หางาน-มหาสารคาม-พมจ

ไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติม….สมัครงาน-รับสมัครงาน-หางาน-มหาสารคาม-พมจ