สมัครงาน-หางาน-รับสมัครงาน-มหาสารคาม-นักประชาสัมพันธ์-กรมประชาสัมพันธ์

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือน 15,000 บาท

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือน 15,000 บาท

ประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิงหรือชาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ และภาพนิ่งได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Power Point และ Infographic
 • สามารถด้านการเขียนข่าว และบทความประชาสัมพันธ์ได้ดี
 • สามารถปฎิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน สามารถประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกได้
 • ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดทางวินัย
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกเพราะความผิดทางอาญา

สถานที่รับสมัคร

 • สามารถสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม หรือ ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ E-Mail : sarakham@gmail.com
 • วัน – เวลารับสมัคร
 • รับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 11 มกราคม 2562 ในวัน เวลาราชการ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครที่ E-Mail: sarakham@gmail.com

สมัครงาน-หางาน-รับสมัครงาน-มหาสารคาม-นักประชาสัมพันธ์-กรมประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : 1168778_รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว