สมัครงาน-รับสมัควาน-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม-มหาสารคาม-

สมัครงาน สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ดำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รับสมัครงาน : ประกาศ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบริการภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบริการภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 4 ล้อ อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง

ค่าตอบแทนจ้างเหมารายเดือน อัตรา เดือนละ 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ห้อง 302 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม – ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.m-culture.go.th/mahasarakham/ewt_news.php…

รวมข่าวสมัครงาน…〈〈〈Click〉〉〉…