วิ่งหอบเงินแสน “MSU Running 2019 แลน ปัน กัน” มอบเงินให้ รพ.สุทธาเวช

ตัวแทนนักวิ่ง “MSU Running 2019 แลน ปัน กัน” หอบเงินแสนมอบเงินให้ รพ.สุทธาเวช และนิสิตพิการ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณลานหน้าโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำตัวแทนนักวิ่ง “MSU Running 2019 แลน ปัน กัน” เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา มอบเงินหลังหักค่าใช้จ่าย จำนวน 160,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.รัฐ สอนสุภาพ ผู้รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ และมอบเงินจำนวน 24,000 บาท เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตพิการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โดยกิจกรรมในวันนี้ ตัวแทนนักวิ่งได้รวมตัวกันในคอนเซ็ป “แลนปันกัน Run มอบทุน” จุดสตาร์ทเริ่มที่หน้าอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามเวลา 05.30 น. สิ้นสุดที่โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามเป็นระยะทาง 7.8 กม

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณนักวิ่ง มากกว่า 4,000 คน ที่มาร่วมกิจกรรม “MSU Running 2019 แลน ปัน กัน” ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสมทบทุน เพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันนี้เราได้มอบเงินหลังหักค่าใช้จ่าย วิ่งมาส่งถึงปลายทางที่เราตั้งใจไว้ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการแล้ว พบกันใหม่ครั้งต่อไปในปี 2563