อันซีนมหาสารคาม วิหารคตหมื่นสมเด็จ ผนังพิมพ์ภาพนูนองค์พระสมเด็จวัดระฆังนับหมื่นองค์

อันซีนมหาสารคาม วิหารคตหมื่นสมเด็จวัดป่าหนองชาด ผนังพิมพ์ภาพนูนองค์พระสมเด็จวัดระฆังนับหมื่นองค์

โดยที่วัดป่าหนองชาด หมู่ 2 บ้านหัวหนอง ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามถือเป็นวัดที่มีพระอุโบสถสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม เป็นที่แปลกตาแก่ผู้พบเห็นลักษณะไม่เหมือนที่ไหน มีวิหารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดงขั้นเดียวล้อมรอบพระอุโบสถและเป็นที่สะดุดตามากยิ่งขึ้นเมื่อมองไปที่ผนังวิหารรอบพระอุโบสถประดับไปด้วยปูนพิมพ์สมเด็จวัดระฆังสีทอง ทั้งด้านใน และด้านนอก มากกว่า 10,000 องค์ ส่วนตรงกลางเป็นพระอุโบสถทำด้วยไม้ที่สวยงาม
เป็นการรวมศิลปะของ 3 ชาติเข้าไว้ด้วยกัน คือ ลาว พม่า และไทย โดยนักท่องเที่ยวเรียกติดปากว่าวิหารคตหมื่นสมเด็จ

พระจันทสาโรภิกขุ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าหนองชาด กล่าวว่า วัดป่าหนองชาดตั้งอยู่ที่บ้านหัวหนอง ต.ดอนเงิน อ.เมือง จ.มหาสารคามมีพระครูเมธีธรรมนันท์ เป็นเจ้าอาวาสช่วงนี้เดินทางไปธุดงยังต่างจังหวัด โดยวัดป่าหนองชาดเดิมทีพื้นที่ดังกล่าวเป็นเพียงป่าช้ารกร้างเป็นที่เผาศพ และฝังศพของชาวบ้านในสมัยก่อน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2543 ได้มีพระธุดงค์เดินทางผ่านมาบริเวณดังกล่าว และได้จำพรรษาอยู่ระยะหนึ่งและมีญาติโยมบริเวณใกล้เคียงเดินทางมาทำบุญ และปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆ
พร้อมกับถวายปัจจัยในการสร้างกุฏิ ห้องน้ำ เพื่อให้พระและญาติโยมที่มาทำบุญและปฏิบัติธรรมได้อาศํยกันแดดกันฝน พอญาติโยมเดินทางมามากขึ้นจึงเห็นสมควรขออนุญาตจัดตั้งเป็นวัด โดยได้รับอนุญาตก่อตั้งวัดในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548ชื่อวัดป่าหนองชาด ต่อมา เมื่อปี 2551 สร้างพระอุโบสถเพื่อใช้ในกิจทางสงฆ์ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ 18 ตุลาคม2551

 

จากนั้นจึงได้สร้างวิหารรอบอุโบสถขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีประตูทั้ง 4 ทิศและใช้ปูนพิมพ์รูปองค์พระสมเด็จวัดระฆังติดไว้ที่ผนังทั้งด้านใน และด้านนอกนับหมื่นองค์และที่พิเศษภายในรูปพิมพ์ ไม่ได้ใช่ปูนเพียงอย่างเดียว มีมวลสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่ต่างๆในประเทศไทย และต่างประเทศ อยู่ในเนื้อปูนด้วยโดยได้รับขนานนามจากพุทธสาสนิกชนว่า วิหารคตหมื่นสมเด็จ ปัจจุบันมีพระครูเมธีธรรมนันท์เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าหนองชาดทั้งนี้หากผู้ใดสนใจเดินทางไปเที่ยวชมวิหารคตหมื่นสมเด็จวัดป่าหนองชาด บ้านหัวหนอง ต.ดอนเงินอ.เมือง จ.มหาสารคาม ให้ใช้เส้นทาง ขอนแก่น-ยางตลาด ถึงบ้านสระแก้ว ต.โพนทอง อ.เชียงยืนให้เลี้ยวเข้าถนนเส้นบ้าน สระแก้ว-หนองแวง ระยะทางประมาณ 8 กิโมเมตร