วัดหนองหูลิง

วัดหนองหูลิง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บนอุโบสถทรงเรืออนันตนคราช

วัดหนองหูลิง ชาวบ้าน 5 หมู่บ้านพาลูกหลานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บนอุโบสถทรงเรืออนันตนคราช หวังสร้างความรักและความผูกพันธ์แก่คนในครอบครัวและชาวชุมชน

ที่วัดหนองหูลิง ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ชาวบ้าน 5 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย บ้านยาง บ้านหนองดุก บ้านนกกระโดก บ้านหนองไผ่โพธิ์ศรี และบ้านหนองหูลิง ต่างพาครอบครัวญาติพี่น้องที่เดินทาง ไปทำงานยังต่างจังหวัด กลับมายังภูมิลำเนา เพื่อร่วมกันสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  บนอุโบสถทรงเรืออนันตนคราช เพื่อขอพรให้ตนเอง และครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข สุขภาพแข็งแรง ตามประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย รวมทั้งเป็นวันผู้สูงอายุ  โดยมีพระครูบวรธรรมปคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองหูลิงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
        พระครูบวรธรรมปคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองหูลิง เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาดีที่ลูกหลานที่เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและประชาชนที่ต้องจากภูมิลำเนา ได้เดินทางกลับมายังบ้านเกิด ดังนั้นวัดจึงได้จัดประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยที่แสดงความเคารพนบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์แก่คนในครอบครัว บิดามารดา หรือผู้มีพระคุณ รวมถึงพี่น้องชาวชุมชนทั้ง 5 ที่อาศัยอยู่รอบบริเวณวัด ได้แสดงความรักและความกตัญญูกตเวทีแก่กัน โดยให้พ่อแม่ผู้สูงอายุนั่งรอบพระอุโบสถ ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ มีลูกหลานถือขันใส่น้ำน้อยมารดเพื่อขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ พร้อมทั้งขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดไป และเริ่มต้นปีใหม่ไทยที่งดงาม
       ทั้งนี้วัดหนองหูลิง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดมหาสารคาม ในช่วงเทศกาล ภายในวัดมีอุโบสถทรงเรืออนันตนาคราช มีความกว้าง 20 เมตร ความยาว 40 เมตร มีเรืออนันตนาคราช และพระราหูเป็นจุดสำคัญ ใช้เตือนสติ เป็นปริศนาธรรมให้พุทธศาสนิกชน เข้าใจหลักธรรม และรู้จักการดำเนินชีวิตทางโลกที่เหมาะสมโดยบันไดทางขึ้นที่มีอนันตนาคราชอยู่ทั้ง 4 ทิศ สอนให้รู้จักอริยสัจสี่ หรือมรรคมีองค์ 8 เมื่อปฏิบัติแล้วกิเลสจะเบาบางลง ส่วนเรืออนันตนาคราชรองรับพระอุโบสถ เปรียบเสมือยานพาหนะให้มนุษย์และเหล่าสัตว์ใช้ข้ามวัฏสงสารไปสู่มรรคผล นิพพาน โดยทางเข้าพระอุโบสถจะต้องรอดใต้พระราหู เรียกว่าประตูความดี เปรียบเหมือนให้พระราหูกลืนกินกิเลศที่หลงเหลืออยู่