นักท่องเที่ยวชมความงามวัดพุทธวนารามวันวิสาขบูชา

นักท่องเที่ยวพาครอบครัวท่องเที่ยวทำบุญวันวิสาขบูชาชมความงามโบสถ์มหาอุตม์ไม้ตะเคียนทอง 4 คนโอบวัดพุทวนารามวังน้ำเย็น

โดยที่วัดพุทธวนาราม ( วัดป่าวังน้ำเย็น) ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม พุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียงพาครอบครัว บุตรหลานเดินทางมาท่องเที่ยว ทำบุญไว้พระกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นศิริมงคลแก่ตนเอง และครอบตัว ให้ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข  เนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชาประจำปี 2562 พร้อมทั้งชมความงามของพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมหาสารคาม  ศาลาไม้สักทอง เสา 112 ต้น รวมถึงโบสถ์มหาอุตม์ไม้ตะเคียนทองทั้งหลัง กว้าง 40 เมตร  ยาว 80 เมตร เสาขนาด 4 คนโอบจำนวน 32 ต้น  หลังจากนักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวชมแล้ว ก่อนกลับได้ขอพร ปะพรมน้ำมนต์ และผู้ข้อมือจากพระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ)ประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็นด้วย

 

ทั้งนี้วัดพุทธวนาราม ( วัดป่าวังน้ำเย็น)   เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา มีถาวรวัตถุหลายอย่าง อาทิ ศาลาปฏิบัติธรรมไม้สักทองขนาดใหญ่เสา 112 ต้น ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างจากไม้เนื้อแข็งประกอบด้วยไม้แดง ไม้ประดู่ และตกแต่งด้วยไม้สักทอง หอระฆังไม้สักขนาดใหญ่ รวมไปถึงพระอุโบสถมหาอุตม์สร้างด้วยไม้ตะเคียนทองทั้งหลัง กว้าง 40 เมตร  ยาว 80 เมตร เสาขนาด 4 คนโอบ 32 ต้น  ภายในโบสถ์มีพระประธานคือ “พระพุทธรูปปรางค์นาคปรก” แกะสลักจากไม้สักทองทั้งองค์ จะมีงานฝังลูกนิมิตในปี 2563

นอกจากนี้ยังมีพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมหาสารคาม ภายในบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระบรมสารีริกธาตุ  3 องค์ องค์ละ 12 กิโลกรัม พระเนื้อผง 84,000 องค์ และพระกรุพระธาตุนาดูน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาสารคามอีกด้วย