เวียนเทียน-มาฆบูชา-มหาสารคาม

วัดป่าวังน้ำเย็น จัดเวียนเทียนรอบมหาเจดีย์ คืนวันมาฆบูชา

วัดป่าวังน้ำเย็น จัดพิธีเวียนเทียนรอบพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมหาสารคาม พงศ์เกรียงยศไพศาล เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันมาฆบูชา มีชาวมหาสารคามนับพันคนเข้าร่วมล้นหลาม

               ที่วัดพุทธวนาราม หรือ ป่าวังน้ำเย็น  ต.เกิ้ง  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 1,000 คน ร่วมกันเวียนเทียนบริเวณรอบพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมหาสารคาม พงศ์เกรียงยศไพศาล เนื่องในวันมาฆบูชา  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓   โดยมีพระครูภาวนาชยานุสิฐ สุริยันต์ โฆสปัญโญ ประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็น  ประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็น นำพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ภาวนา พร้อมฟังธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมนำหลักคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับใช้  และเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  รวมถึงเป็นการน้อมรำลึกเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ของพระพุทธองค์ โดยมีเหตุการณ์อัศจรรย์ คือ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาชุมนุมเพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ และพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า  พร้อมทั้งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
เวียนเทียน-มาฆบูชา-มหาสารคาม เวียนเทียน-มาฆบูชา-มหาสารคาม
               จากนั้นพระอาจารย์สุริยันต์  โฆษปัญโญ  พร้อมพี่น้องพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันเดินเวียนเทียนรอบพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมหาสารคาม พงศ์เกรียงยศไพศาล เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
               ทั้งนี้วัดพุทธวนาราม หรือวัดป่าวังน้ำเย็น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา มีพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมหาสารคาม พงศ์เกรียงยศไพศาล ภายในบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปทองคำ  5  องค์ พระเนื้อผง 84,000 องค์ และพระกรุพระธาตุนาดูน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาสารคาม ด้วยความศรัทธาของสาธุชนชาวพุทธทุกเย็นวันศุกร์จะมีการสวดมนต์เจริญพุทธมนต์เย็นของพุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคาม
อ่านข่าวเพิ่มเติม “วังป่าวังน้ำเย็๋น”