วัคซีนโควิด

วัคซีนโควิด-19 คืนความเข้มแข็งให้จังหวัดมหาสารคาม ประเดิมฉีด 8 เมษายนนี้

วัคซีนโควิด-19 คืนความเข้มแข็งให้จังหวัดมหาสารคาม ประเดิมฉีดบุคลากรทางการแพทย์ และ อสม. 8 เมษายนนี้

คืบหน้าการเตรียมฉัดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ จ.มหาสารคาม ล่าสุดเฟสบุค โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความ ว่า “วัคซีนซินโนแวค ชนิดเชื้อตาย (COVID 19 vaccine vero cell ,inactivated) มาถึงจังหวัดมหาสารคามแล้ว ด้วยการขนส่งระบบประกันอุณหภูมิที่ควบคุมให้อยู่ระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียสโดยได้จัดเก็บวัคซีนไว้ที่โรงพยาบาลมหาสารคามจำนวน 1800 โดส และจะมีการฉีดให้บุคลากรการแพทย์ รพ.มหาสารคาม 150 คน อสม.200 คน บุคลากรการแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 10 คน บุคลากรการแพทย์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง 20 คน รวม 380 คน ในวันที่ 8 เมษายน 2564 นี้”  

  ทั้งนี้วัคซีนทั้งหมดผ่านการตรวจรับโดยแพทย์ และดูแลระบบโซ่ความเย็นโดยทีมเภสัชกร การจัดเก็บใช้ระบบควบคุมความเย็น ของตู้แช่ยาเย็น ที่มีความปลอดภัยขั้นสูง คงอุณหภูมิที่ 2-8 องศาเซลเซียส มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีอุณหภูมิเกินที่กำหนด ผ่านระบบ SMS alert และ สัญญานเตือน พร้อมระบบไฟสำรองขนาดใหญ่ของ รพ.มหาสารคาม 

  และหลังจากนี้ จ.มหาสารคาม จะได้รับวัคซีนล็อตใหญ่ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อฉีดให้บุคลากรการแพทย์ อสม. เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และประชาชนชาวมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีน ทั้งในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปต่อไป  ดังนั้นจึงขอเชิญประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ป้องกันการป่วย และป้องกันการเสียชีวิต เพื่อคืนความเข้มแข็งให้ประชาชนมหาสารคาม ให้จังหวัดมหาสารคามก้าวเดินต่อไป และช่วยให้ประเทศไทยเข้มแข็ง