เที่ยวชมโฉมลิงแสมขนสีทอง แห่งเดียวในประเทศไทย ณ วนอุทยานโกสุมพิสัย

เที่ยวชมโฉมลิงแสมขนสีทอง แห่งเดียวในประเทศไทย ณ วนอุทยานโกสุมพิสัย

วนอุทยานโกสัมพี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหัวขวาง  อำเภอกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อที่ประมาณ 125 ไร่ จัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519  พื้นที่วนอุทยานโกสัมพี เดิมทีเป็นป่าหนองบุ้ง ป่าดงดิบตามธรรมชาติ และมีศาลเจ้าปู่ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชานับถือของชาวบ้านท้องถิ่นเป็นคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอโกสุมพิสัย และมีลิงวอกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 1000 ตัว  ซึ่งเป็นลิงวอกชนิดเดียวกับลิงวอกที่อยู่ในศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี

ในจำนวนนี้มีลิงแสมขนสีทองจำนวนกว่า 200 ตัวรวมอยู่ด้วย ซึ่งลิงแสมขนสีทอง  ถือเป็นลิงประจำถิ่นชนิดหนึ่งของจังหวัด มีความสวยงามด้วยเอกลักษณ์ขนบริเวณตัวเป็นสีเหลืองทอง โดยวนอุทยานโกสัมพีแห่งนี้ถือเป็นแหล่งที่มีลิงแสมสีทองจำนวนมากที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ภายในวนอุทยานยังมีสัตว์ป่าวชนิอื่นๆมากมายเช่นนกกางเขนบ้าน นกกิ้งโค้ง นกสาริกา นกเอี้ยงหงอน นกปรอดสวน นกปรอดหัวโขน นกอีเสือหัวดำ และนกกระจิบธรรมดาเป็นต้น

  

                 แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมปีละหลายหมื่นคน สร้างรายได้เข้าท้องถิ่นปีละหลายสิบล้านบาท โดยเฉพาะในหน้าร้อนเดือนเมษายนนักท่องเที่ยวสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจเล่นน้ำ “แก่งตาด”  ซึ่งเป็นแก่งหินดินดานขวางกั้นแม่น้ำชีทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก ของวนอุทยานโกสัมพี น้ำในลำชีจะลดลงจะปรากฏหินดานเป็นลานกว้าง ยาวประมาณ 30 เมตร ได้อีกด้วย

                                       

                   การเดินทางไปวนอุทยานโกสัมพี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม หากมาจากตัวเมืองจังหวัดมหาสารคามเดินทางโดยรถยนต์ หรือรถโดยสารประจำทาง เส้นมหาสารคาม-อำเภอโกสุมพิสัย ระยะทาง 25 กิโลเมตร หากเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นได้เนทางมายัง ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ก่อนเลี้ยวเข้าเส้นทางท่าพระ-โกสุมพิสัยระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตรเช่นกัน