มหาสารคามมอบสิ่งของให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากโควิด19

จ.มหาสารคาม ส่งต่อชุดสิ่งของอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลัดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมมอบชุดสิ่งของอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวเองอยู่ที่บ้าน และกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่ต้องกักตนเองที่บ้าน 14 วัน รวมถึงกลุ่มที่รักษาหายแล้วแต่ต้องกลับไปกักตัวที่บ้านให้ครบอีก 14 วัน โดยในวันนี้มีการขอรับชุดสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือจาก 8 อำเภอ รวม 500 ชุด
ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการตั้งศูนย์บริหารการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในระดับจังหวัดมหาสารคาม และระดับอำเภอ โดยการรับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค และของใช้ที่จำเป็น เพื่อบริหารจัดการในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม