มหาสารคาม Kick Off “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”

ที่โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม Kick off “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในการรู้จักและรักธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการปลูกต้นไม้ คนละ 1 ต้น จำนวน 170,999 ต้น

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กิจกรรมโครงการ “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคาม รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม

โดยในวันนี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ของจังหวัดมหาสารคาม ทุกคนได้มีความตระหนักในการรู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการปลูก และดูแลรักษาต้นไม้ จึงได้จัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งจังหวัด 13 อำเภอ  ที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต  เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้จังหวัดมหาสารคามต่อไป