มหาสารคาม จัดงาน”ราตรีเส้นสายลายผ้าสารคาม”สืบสานฝีมือผ้าทอพื้นเมือง 

มหาสารคาม จัดงาน”ราตรีเส้นสายลายผ้าสารคาม” สืบสานฝีมือผ้าทอพื้นเมือง งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดมหาสารคาม 2563

“งานราตรีเส้นสายลายผ้าสารคาม” สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมือง ในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563 30 มกราคม 2563 ที่เวทีกลางงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน “ราตรีเส้นสายลายผ้าสารคาม”  โดยกิจกรรม มีกิจกรรมแสดงแบบผ้าไทยผ้าทอพื้นเมือง จากภาคส่วนต่างๆ จำนวน 272 ท่าน ประกอบด้วย ส่วนราชการ จ.มหาสารคาม เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ภาคเอกชน ผู้แทนจาก 13 อำเภอ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดซุปเปอร์โมเดลมหาสารคาม และกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าจากกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จาก 13 อำเภอของ จ.มหาสารคาม

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม และเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม เพื่อเป็นการร่วมสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีชื่อเสียงด้านผ้าทอและลวดลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ได้แก่ ผ้าลายสร้อยดอกหมาก รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย และผ้าไหม ทำให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากอาชีพการทอผ้า ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนมีความมั่นคง

สำหรับการจัดงานแสดงแบบ “ราตรีเส้นสายลายผ้าสารคาม”  เพื่อเป็นการร่วมสืบสานและอนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคามและผ้าลายประจำอำเภอ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม พร้อมเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดมหาสารคาม โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม และเงินบริจาคจากผู้แสดงแบบทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัด และภาคประชาชน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานจะได้มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เพื่อใช้ในกิจกรรมเหล่ากาชาดต่อไป