วัดไข้

มหาสารคาม ปูพรมวัดอุณหภูมิครั้งที่ 3 พร้อมกันทั้ง 13 อำเภอ หวังสกัดโควิด-19

มหาสารคาม ปูพรมวัดอุณหภูมิครั้งที่ 3 เต็มพื้นที่พร้อมกันทั้ง 13 อำเภอ ครั้งที่ 3 หวังสกัดโควิด-19 ในพื้นที่  ล่าสุดพบผู้ป่วยยืนยัน Covid-19 ระลอกเมษายน พุ่งขึ้นเฉียดร้อยราย
ที่บริเวณหน้าตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม ประธานในพิธีปล่อยแถวรณรงค์การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข และตรวจวัดอุณหภูมิ ครั้งที่ 3 จ.มหาสารคาม พร้อมด้วย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายธรรมนูญ แก้วคำ รอง ผวจ.มหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ อาสาสมัคร มูลนิธิ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมในพิธี เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดมหาสารคาม มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่หลายราย ทำให้สถานการณ์ในจังหวัดมหาสารคามมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สังคม ต่อเนื่องถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม จึงให้หน่วยงานทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการจัดกิจกรรม ปล่อยแถวรณรงค์ และตรวจการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข โดยการตรวจร้านค้า ร้านอาหาร และการวัดอุณหภูมิเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
ขอขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ รวมทั้งภาคเอกชน ห้างร้านต่าง ๆ และประชาชน ในจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้ร่วมกันรณรงค์และตรวจการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ ด้านสถานการณ์ผู้ป่วยยืนยัน Covid-19 ระลอกเมษายน ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม พบป่วยสัสมแล้ว 97 ราย ซึ่งถือว่าน่าเป็นห่วง จึงขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐแนะนำอย่างเคร่งครัด