มหาสารคาม เร่งฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 แก่ผู้สูงอายุ-หญิงตั้งครรภ์

จ.มหาสารคาม เร่งฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 แก่ผู้สูงอายุ-หญิงตั้งครรภ์ และผู้มี 7 กลุ่มโรค

 ที่หอประชุม 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  จ.มหาสารคาม ได้เปิดให้ Walk-in รับบริการฉีดวัคซีนโควิด- 19 (เข็มที่ 1) ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  ผู้ที่ตั้งครรภ์ มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป รวมถึงผู้มี 7 กลุ่มโรคได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน  ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค.2564 นี้โดยสามารถถือบัตรประชาชนไปรับการฉีดยังจุดฉีดทุกอำเภอใกล้บ้าน

สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสร้างภูมิต้านทานแก่ร่างกาย ทำให้มีภูมิคุ้มกันเหมือนผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคโควิด-19 มีภูมิคุ้มกันหมู่จะทำให้การแพร่ระบาดของโรคสงบลง เมื่อควบคุมการแพร่ระบาดได้การใช้ชีวิตประจำวันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  และการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและยุติวิกฤตการณ์ครั้งนี้ให้กลับสู่สภาวะปกติได้

ทั้งนี้ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนโควิด เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน การฉีดวัคซีนช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส ลดอัตราการเสียชีวิต ประสิทธิผลของวัคซีนสามารถช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อ และลดอัตราการเสียชีวิตได้ ป้องกันการป่วยหนัก และลดอัตราการรับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานๆ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ การฉีดวัคซีนเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสังคม ลดการติดเชื้อ โอกาสป่วยเป็นโรคน้อยลง และช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ และให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19 แม้ว่าฉีดวัคซีนแล้ว แต่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด