มหาสารคามจัดยิ่งใหญ่ รำลึกท้าวกวด เฉลิมฉลองตั้งเมืองครบรอบ 154 ปี

ชาวมหาสารคามจัดพิธียิ่งใหญ่รำลึกท้าวกวด เจ้าเมืองคนแรกและเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองมหาสารคามครบ 154 ปี

วันนี้ (22 สิงหาคม 62)นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันจัดพิธีรำลึกพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) ผู้ก่อตั้งเมืองมหาสารคาม และร่วมเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองมหาสารคามครบ 154 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงความกล้าหาญ ความเสียสละเพื่อปกป้องบ้านเมือง ให้สงบร่มเย็นเป็นสุข และเพื่อให้ประชาชน เยาวชนได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองมหาสารคาม โดยมีข้าราชการหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก จากนั้นนางรำจาก 13 อำเภอทั้งจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10,154 คน แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสีเหลือง นุ่งผ้าซิ่นสีน้ำตาล ซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันฟ้อนรำจัมปาศรี และรำกุดนางใย อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

พระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) ถือเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้พาผู้คนอพยพมาจากเมืองร้อยเอ็ด ราชสำนักได้มีสารตรามาถึงพระขัติยวงษา (จัน) ลงวันอังคาร เดือน 10 ขึ้น 1 ค่ำ ปีฉลู สัปตศก จุลศักราช 1227 ซึ่งตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2408 มีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ขนานนามบ้านลาดกุดยางไย เป็นเมืองมหาษาร ตามพระราชทานนามสัญญาบัติ ประทับพระราชลัญจกอร ตั้งท้าวมหาไชยเป็นที่พระเจริญราชเดช เจ้าเมือง ทำราชการขึ้นแก่เมืองร้อยเอ็ด ให้พระราชทานท่านท้าวมหาไชย ผู้เป็นที่พระเจริญราชเดชเจ้าเมืองมหาสารคาม โดยนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามคนปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ คนที่ 50