มหาสารคาม

ชาวมหาสารคาม ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10

พสกนิกรชาวมหาสารคาม ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ผู้ว่าราชการ จังหวัดมหาสารคาม นำทุกภาคส่วน ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคามฝั่งทิศเหนือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวันนี้ ( 29 เม.ย.62) นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน และ จิตอาสา ” เราทำความดีด้วยหัวใจ”904 ร่วมสักการะอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม จากนั้นเวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำทุกภาคส่วน ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน บริเวณสนามหญ้าฝั่งทิศเหนือ หน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

สืบเนื่องจากวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานต้นไม้มงคล เพื่อเชิญไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์ ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้ง อันเป็นต้นไม้ประจำรัชกาล อีกทั้งวันที่ 29 เมษายน ยังเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และต้นไม้ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็น เฉกเช่นเดียวกับพระบารมีแผ่ไพศาลแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงปกปักษ์รักษาอาณาประชาราษฎร์ให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นทั่วกัน