มหาสารคาม

ทีมสาวหยาดฟ้าแชมป์กลองยาวลีลา บ่าวมหาสารคาม ด้าน”นายกเก่ง”ชวนเที่ยวตลาดแลง

ทีมสาวหยาดฟ้าคว้าชัย  ประกวดกลองยาวลีลา บ่าวมหาสารคาม ด้าน “นายกเก่ง” ชวนเที่ยวชมกิจกรรม “พาเพลินเดินตลาดแลง เบิ่งแญงวัฒนธรรม”

นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมเครือข่ายทางวัฒนธรรมเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลฯ และคณะกรรมการชุมชน 31 ชุมชนเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งการเรียนรู้ ผู้คนมีสุข” ณ บริเวณสะพานกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2560


ทั้งนี้ไฮไลท์อยู่ที่กิจกรรม “พาเพลินเดินตลาดแลง เบิ่งแญงวัฒนธรรม” โดยภายในงานมีการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลายด้านประกอบด้วย อาหาร ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง วรรณกรรม ที่มุ่งส่งเสริมให้พี่น้องชาวอีสานมีศิลปะในหัวใจ รื่นเริง สนุกสนาน รักในการแสดงออก และมีมิตรไมตรีต่อผู้มาเยือน ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวว่า ” มหาสารคาม ไปแล้วก็รู้ อยู่แล้วก็รัก” เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม นำเอาอัตลักษณ์มาบูรณาการให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างแท้จริงสืบต่อไป


สำหรับวันนี้มีกิจกรรมการแข่งขัน “การประกวดกลองยาวลีลา บ่าวมหาสารคาม” มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 7 ทีม และทีมผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1ได้แก่ ทีมสาวหยาดฟ้า ส.เอ่น อันดับที่ 2 ทีมพรพระเจ้าหูทิพย์ และอันดับที่ 3 ทีมศิษย์พระครูมูล ทั้งนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคามขอเชิญร่วมงานส่งเสริมเครือข่ายทางวัฒนธรรมและงานประเพณีลอยกระทง วันที่ 22-27 พฤศจิกายน นี้ ณ บริเวณริมคลอง สะพานโยธาธิการและผังเมือง