มมส นำร่องสอนออนไลน์ผ่านเฟสบุค ป้องกันการระบาดCOVID-19

มมส นำร่องสอนออนไลน์ผ่านเฟสบุค ป้องกันการระบาดCOVID19

ภายหลังจากที่ รองศาสตร์จารย์ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 4 หลังจากทราบว่ามีบุคคลากรของกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมรับชมมวย ณ เวทีลุมพินี ซึ่งขณะนี้บุคคลดังกล่าวได้เฝ้าระวังอาการที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยง มหาวิทยาลัยจึงขอให้ให้งดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2563 และเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่ 23 มีนาคม 2563 แต่ละหน่วยงานจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อลดการแพร่ระบาดของสะสมของเชื้อโรคในห้องเรียนและห้องทำงานในหน่วยงานของตนเอง และในนิสิต บุคลากรติดตามประกาศมหาวิทยาลัยเป็นระยะตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19


ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเจ้าหน้าที่เดินทางมาปฏิบัติงานตามปกติ ก่อนจะทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดในสำนักงานและห้องเรียนเพื่อป้องกันเชื้อโรค โดย ผศ.ดร.พีระ พันลูกท้าว อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ตนเองสอนวิชาศิลปะวิจักษ์ ซึ่งมีนิสิตเรียนกว่า 2,000 คน ภายหลังจากประกาศมหาวิทยาลัยฯ ในงดการเรียนการสอนในห้องเรียน จึงได้จัดกลุ่มนิสิตออกเป็น 20 กลุ่ม จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านทางกลุ่มเฟซบุ๊ค มีการให้ใบงาน และมอบหมายการบ้านให้นิสิต จากนั้นมีการนัดหมายเวลาให้มาส่งงานในกล่องที่จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อลดความแออัด และไม่ต้องให้คนหมู่มากรวมตัวกัน ซึ่งผลตอบรับคือมีนิสิตมาส่งงานครบ 100%

โดยในกลุ่มเฟสบุ๊ค นิสิตจะเข้ามาอ่านหัวข้อเรียนและเตรียมทำงานส่ง บางคนก็แท็คชื่อเพื่อนในคอมเม้นท์ เพื่อให้เพื่อนเข้ามาดูงานที่อาจารย์สอนและทำการบ้านมาส่ง ซึ่งวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยและห่างไกลจากเชื้อโรค