มมส รับปริญญา

มมส แนะนำ 7 จุดจอดรถ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2-3 ธ.ค. 2562

มมส แนะนำ 7 จุดจอดรถ พร้อมเส้นทางพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 2-3 ธ.ค. 2562 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) แนะนำเส้นทางการเดินทาง จุดจอดรถญาติบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ในเมือง) โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา ที่จะเข้ารับพระราขทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 9,356 คน

คณะกรรมการฝ่ายจราจรถวายการอารักขาและความสงบเรียบร้อย ได้ประชุมหารือการเตรียมความพร้อม รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 แนะนำผู้ไม่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงเส้นทาง สั่งเตรียมพร้อมตำรวจจราจรเข้าจุดเร่งระบายรถเข้าที่จอด แก้ปัญหารถสะสมติดขัดในทุกเส้นทางเข้าออก ซึ่งได้กำหนดจุดบริการรถไฟฟ้า บัณฑิต – ญาติบัณฑิต และแนะนำพื้นที่สำหรับจอดรถบัณฑิตและญาติบัณฑิต ตามทางเข้ามหาวิทยาลัยในจุดต่างๆ ดังนี้

1. บริการรถไฟฟ้าสำหรับบัณฑิต – ญาติบัณฑิต ข้างโรงพยาบาลสุทธาเวช (ฝั่งตรงข้ามคณะศึกษาศาสตร์)2. บริการรถไฟฟ้าสำหรับบัณฑิต – ญาติบัณฑิต ทางเข้าคณาสวัสดิ์ (หน้าอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ตึกใหม่ เยื้องเสริมไทยคอมเพล็กซ์

แนะนำพื้นที่ลานสำหรับจอดรถบัณฑิต – ญาติบัณฑิต

จุดที่ 1 ลานเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ติดร้าน บี ควิก พื้นที่ 12 ไร่ จอดรถได้ 2,000 คัน

 

จุดที่ 2 สนามหญ้าหน้าคณะเทคโนโลยี ม.ราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ 6 ไร่ จอดรถได้ 1,000 คัน

 

จุดที่ 3 ลานตรงข้ามเสริมไทยคอมเพล็กซ์ พื้นที่ 2 ไร่ จอดรถได้ 300 คัน

 

จุดที่ 4 ลานจอดรถตลาดเกษตร (สี่แยกพลศึกษา) พื้นที่ 2 ไร่ จอดรถได้ 300 คัน

 

จุดที่ 5 สนามหญ้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา (ตรงข้ามโรงพยาบาลสุทธาเวช) พื้นที่ 4 ไร่ จอดรถได้ 800 คัน

 

จุดที่ 6 สวนสุขภาพหนองข่า (ข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม) จอดรถได้ 150 คัน

 

จุดที่ 7 สวนสาธารณะเลิงน้ำจั้น จอดรถได้ 50 คัน

 

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เข้าไปปฏิบัติงาน ให้แสดงบัตรผ่านที่กองอาคารสถานที่ออกให้ และไปจอดรถได้ 3 จุด ดังนี้

1. ลานจอดรถด้านหลังโรงพยาบาลสุทธาเวช
2. ลานจอดรถด้านหลังหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ใกล้ห้วยคะคาง
3. ลานจอดรถข้างโดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ตึกใหม่ (ทางเข้าคณาสวัสดิ์)
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ได้ที่ : https://activity.msu.ac.th/congratulations/