นิสิต ม.มหาสารคาม รวมพลังจุดเทียนแปรอักษร มมส๙ต่อ ทำดีเพื่อพ่อ

นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมพลังจุดเทียน4,000 เล่มแปรอักษรภาพ มมส ๙ ต่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.39 น. ที่บริเวณสนามหน้าอาคารพัฒนานิสิต  กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เครือข่ายนิสิตจิตอาสาทำดีเพื่อสังคม  (ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน)  ร่วมกับ  เครือข่ายนิสิต ๙ ต่อ Before  After  และ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดกิจกรรมโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๙ ต่อทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน

 โดยมี  อาจารย์ ดร.มลฤดี  เชาวรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานนำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ที่ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีแห่งการครองราชย์  ทรงดำเนินการบรรลุพระราชสัตยาธิษฐาน ตามพระปฐมบรมราชโองการอย่างแท้จริง  และพระมหากรุณาธิคุณอเนกอนันต์  ทรงบำนุบำรุงบ้านเมือง  ปกครองแผ่นดิน และดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน

ภายในงานได้จัดกิจกรรมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยศิลปิน มมส (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์) กล่าวถวายความอาลัย และสัตย์ปฏิญาณ ลำกลอนรำลึกพ่อหลวงปวงไทย (วงแคน) ลำกลอนอาลัยพ่อ (ปูเป้ มัลลิกา) ร้องเพลงเล่าสู่หลานฟัง (แทน ชาวดิน) ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (นำโดยบอย ศิริชัย พร้อมคณาจารย์และนิสิต)

จากนั้นผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศิลปิน และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกันร้องเพลงรักพ่อไม่พอเพียง  ก่อนจะรวมดวงใจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน  ร่วมจุดเทียนอาลัยแปรอักษรภาพจำนวน 4,000 เล่ม  แปรภาพ องค์พระบรมธาตุนาดูน และอักษร  มมส  ๙  ต่อ  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๙ต่อ ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน” ซึ่งภาพที่ปรากฏนั้น  แปรความหมายได้ว่า องค์พระบรมธาตุนาดูน หมายถึง สัญลักษณ์แทนความเป็นจังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของตะวันออกเฉียงเหนือ จนได้รับการขนานนามว่า สะดืออีสาน” ซึ่งมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบ ความรัก ความสามัคคี หลากล้นด้วยจารีตประเพณีและอารยธรรม  โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือเมืองแห่งการศึกษาอีกแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทีเรียกว่า ตักสิลานคร”  ซึ่งได้อัญเชิญองค์พระบรมธาตุนาดูน มาเป็นสัญลักษณ์หลักในตราโรจนากร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลข ๙ หมายถึง ๙ ต่อความดีตามแนวทางพระราชดำริ/ดำรัส/พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  รวมถึงการสื่อถึงการขับเคลื่อนโครงการ ๙ต่อ Before After ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับสังคม เพื่อสืบสานการทำความดีจากรัชกาลที่ ๙ สู่รัชกาลที่ ๑๐