หมาบ้า-พิษสุนัขบ้า-บรบือ-มหาสารคาม

มหาสารคามคุมพิษสุนัขบ้า ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวหมู่บ้านใน อ.บรบือ

มหาสารคามคุมพิษสุนัขบ้า ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ม.8 ต.วังใหม่ อ.บรบือ หลังจากตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขเพศเมีย โดยก่อนหน้านี้ดุร้ายไล่กัดเพื่อนสุนัขไป 41 ตัว

นายกิติเทพ หลูปรีชาเศรษฐ ปศุสัตว์อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในท้องที่บริเวณบ้านวังไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม หลังจากได้ตรวจพบสุนัขเป็นโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งโรคนี้เป็นโรคระบาดชนิดร้ายแรงอาจติดต่อไปสู่คน โค กระบือ สุนัข แมว หนู หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆได้

หมาบ้า-พิษสุนัขบ้า-บรบือ-มหาสารคาม

ตามรายงานระบุว่า สุนัขตัวดังกล่าว เป็นสุนัขเพศเมีย มีเจ้าของ อยู่บ้านเลขที่ 210 หมู่ที่ 8 ตำบลวังใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 สุนัขแสดงอาการดุร้าย วิ่งไล่กัดสุนัขตัวอื่นๆจำนวน 41 ตัว และได้ป่วยตายเองเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 จากนั้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจึงแจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอบรบือเข้าตรวจสอบ พร้อมตัดหัวสุนัขส่งตรวจชันสูตร ต่อมาทราบผลว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า และยังพบว่ามีผู้สัมผัสโรคจำนวน 3 ราย ได้แจ้งให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนแล้ว โดยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบรบือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่บ้านวังไฮ หมู่ที่ 8 และบ้านวังทอง หมู่ที่ 10 ตำบลวังใหม่ ให้กับสุนัขจำนวน 168 ตัว และแมว จำนวน 4 ตัว รวมทั้งหมด 172 ตัว และดำเนินการเก็บตัวอย่างสุนัขที่ถูกกัดหรือสัมผัสโรค ส่งตรวจชันสูตร จำนวน 25 ตัวอย่าง

หมาบ้า-พิษสุนัขบ้า-บรบือ-มหาสารคาม

นอกจากนี้ในรายงานยังระบุว่า ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2561 เจ้าของสุนัขได้นำสุนัขมาจากพี่สาว อยู่ที่บ้านหนองนาแซง ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองมหาสารคาม ได้เข้าตรวจสอบที่มาของแหล่งสุนัขแล้วไม่พบความผิดปกติ แต่ทราบว่าสุนัขตัวดังกล่าวไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเลี้ยงแบบปล่อยอยู่บริเวณบ้าน

โดยก่อนหน้านี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้รายงานการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 7 พฤษภาคม 2561 จำนวน 33 ตัวอย่าง ในพื้นที่ 5 อำเภอ 18 ตำบล ได้แก่ อำเภอวาปีปทุม(7ตำบล) จำนวน 20 ตัวอย่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม(5ตำบล) จำนวน 6 ตัวอย่าง อำเภอบรบือ(4ตำบล) จำนวน 5 ตัวอย่าง อำเภอกันทรวิชัย(1ตำบล) จำนวน 1 ตัวอย่าง และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย(1ตำบล) จำนวน 1 ตัวอย่าง