พอสว มหาสารคาม

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.มหาสารคาม

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.มหาสารคาม

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จไปยังห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ปฎิบัติพระกรณียกิจ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ จากนั้่นพระองค์เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่มาตรวจรักษา เสด็จเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ

ต่อมานายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ประธานกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดมหาสารคาม กราบทูลรายงาน เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. เบิกผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ และเบิกอาสาสมัครเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธยย่อ สว. และโล่ตามลำดับ พระราชทานพระดํารัส และพระราชทานพร แก่อาสาสมัคร ฉายพระรูปร่วมกับอาสาสมัคร

ทั้งนี้จังหวัดมหาสารคาม ได้รับพระราชทานและอนุญาตจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 55 ในปี พ.ศ.2555 ปัจจุบันมีสมาชืก พอสว. จำนวน 2,055 คน