พระธาตุนาดูน-งานนมัสการพระธาตุนาดูน-อำเภอนาดูน-มหาสารคาม

เที่ยวมหาสารคาม นมัสการพระบรมธาตุนาดูน 16-24 กพ.นี้

จังหวัดมหาสารคาม เตรียมงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2562  เปิดประตูสู่การท่องเที่ยวของจังหวัด

ที่บริเวณลานหน้าพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการแถลงข่าว “งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน” ประจำปี 2562  เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่กำลังขยายตัวและส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงาม และเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่น เพิ่ม GDP จากภาคการท่องเที่ยวให้เศรษฐกิจในจังหวัดขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

พระธาตุนาดูน-งานนมัสการพระธาตุนาดูน-อำเภอนาดูน-มหาสารคาม พระธาตุนาดูน-งานนมัสการพระธาตุนาดูน-อำเภอนาดูน-มหาสารคาม

ชวนพี่น้องประชาชนเยือนพุทธมณฑลอีสาน ร่วมงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2562 

          นาย เกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า  พระบรมธาตุนาดูน ได้รับการขนานนามว่าเป็นพุทธมณฑลอีสาน ตั้งอยู่บนพื้นที่รวมกว่า 400 ไร่ ในอดีตบริเวณนี้เป็นสถานที่ที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงว่า เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรื่องของนครจำปาศรี อีกทั้งขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่า มีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13–15 สมัยทวาราวดี จึงได้สร้างพระธาตุตามแบบสถูปที่ได้ค้นพบ และทุกปีจะมีพุทธศาสนิกชนหลายหมื่นคนมาร่วมนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือวันมาฆะบูชา 

          ดังนั้นเพื่อให้ผู้คนทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รับรู้ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณี สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคามและอำเภอนาดูน จัดงาน“งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการเปิดบ้านมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์มุมมองใหม่ เปิดประตูส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด รวมทั้งเพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่า รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ผ่านเรื่องราวของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และกระตุ้นให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ประชาชนในท้องถิ่น โดย “งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน”ประจำปี 2562 ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16- 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิด“งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน”ประจำปี 2562 (วันที่16 กุมภาพันธ์ 2562) ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN และทาง face book Live เพจออนซอนสารคาม เริ่มถ่ายทอดสด เวลา 10.00 น.

พระธาตุนาดูน-งานนมัสการพระธาตุนาดูน-อำเภอนาดูน-มหาสารคาม พระธาตุนาดูน-งานนมัสการพระธาตุนาดูน-อำเภอนาดูน-มหาสารคาม