พระสงฆ์ ฉีดพรมน้ำมนต์ทั่วเมือง ปัดเป่าโรคร้าย ภัยพิบัติให้ออกจากเมืองมหาสารคาม

พระสงฆ์ ฉีดพรมน้ำมนต์ทั่วเมือง ปัดเป่าโรคร้าย ภัยพิบัติให้ออกจากเมืองมหาสารคาม

ที่หอพระประธานกันทรวิชัย นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันประกอบพิธีสวดทําน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อนำไปฉีดพ่นสี่มุมเมือง สร้างขวัญและกำลังในให้กับชาวจังหวัดมหาสารคาม ในยามเกิดวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 เสมือนเป็นการขับไล่โรคร้ายให้หมดออกไปจากเมือง


โดยมีพระครูภาวนาชยานุสิฐ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม พร้อมคณะสงฆ์วัดวังน้ำเย็น ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รวม 9 รูป ร่วมประกอบพิธีสวดทำน้ำพระพุทธมนต์ ก่อนจะนำขันน้ำมนต์ที่ปลุกเสก ไปฉีดพ่นทั้งสี่มุมเมือง เพื่อขับไล่โรคร้ายให้ออกไปจากเมือง สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องพี่ประชาชน และให้กลับมาประกอบสัมมาชีพได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว อีกทั้งเป็นการต้อนรับประเพณีสงกรานต์ของไทยอีกด้วย


เมื่อประกอบพิธีเสร็จรถบรรทุกน้ำทั้ง 4 คัน ได้แบ่งสายออกไปสี่มุมเมือง โดยมีพระสงฆ์ขึ้นประจำรถคอยสวดภาวนา สร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน ซึ่งถือเป็นที่พึงทางใจในยามเกิดโรคร้ายขึ้น