พยัคฆภูมิพิสัย

พยัคฆภูมิพิสัย เช้มอุบัติเหตุสงกรานต์ ไม่ใส่หมวก-คาดเข็มขัด ห้ามเข้าสถานที่ราชการ

พยัคฆภูมิพิสัย เข้มความปลอดภัยรับสงกรานต์ ประกาศให้พื้นที่ราชการ เป็นเขตสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100%  ฝ่าฝีนห้ามเข้าพื้นที่เด็ดขาด 

ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย นายเนตรสุเทพ สุ่มมาตร นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ กระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 และประกาศมาตรการองค์กรให้บริเวณ ที่ว่าการ อ.พยัคฆภูมิพิสัย สถานีตำรวจ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100%  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในเขตอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า 700 คน

ทั้งนี้กิจกรรม มีการจัดขบวนรณรงค์ถือป้าย”ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”เคลื่อนที่ไปตามถนนในเขตเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย ผ่านชุมชนและสถานที่ราชการ พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนด้วยรถติดเครื่องขยายเสียงเสียงตลอดเส้นทาง จากนั้นมีการแจ้งนโยบายแก่ที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยเฉพาะขับรถเร็ว เมาแล้วขับและไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ผู้ใดฝ่าฝืนสามารถจับปรับทันที

ด้านนายเนตรสุเทพ สุ่มมาตร นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก หากผู้ขับขี่สภาพร่างกายไม่พร้อม ขับขี่ด้วยความประมาท ไม่เคาระกฏจราจร เสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังนั้นอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจึงได้เพิ่มมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเผยแพร่ความรู้วิธีป้องกันอุบัติเหตุ และข้อกฏหมายด้านการจราจรที่สำคัญแก่ประชาชน เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน หวังลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ กำหนดสถานที่เป็นเขตสวมหมวกกันน๊อคและคาดเข็มขัดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนเข้ามารับบริการ ในส่วนผู้ขับรถยนต์และผู้โดยสารนั่งข้างต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคู่ก่อนขับรถเข้ามาในสถานที่ราชการ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ บุคลากรของหน่วยงานทุกแห่ง ต้องปฏิบัติตามด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ทั้งนี้หากไม่ปฏิบัติตาม ต้องนำรถจอดไว้บริเวณอื่น ห้ามนำรถเข้ามาในพื้นที่เด็ดขาด โดยส่วนราชการทุกหน่วยในอำเภอจะถือปฏิบัติพร้อมกันทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ”พยัคฆภูมิพิสัย”

สภ.พยัคฆภูมิพิสัย ชวนติดตั้งแอป “POLICE I LERT U” แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายออนไลน์