ผู้ว่าแถลงข่าวปิดสถานบันเทิง และกักตัวกลุ่มเสี่ยง 8 จังหวัด 14 วัน

ผู้ว่าแถลงข่าวปิดสถานบันเทิง และกักตัวกลุ่มเสี่ยง 8 จังหวัด 14 วัน เหตุมีผู้ป่วยเชื่อมโยงสถานบันเทิง

นายเกียรติศักดิ์ ตงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยถึงมาตรการที่ดำเนินการจากสถานการณ์ที่เกิดการระบาดแพร่หลายในหลายจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคหลายมาตรการ ในหลาย ๆ สถานที่ ดังนั้นจังหวัดมหาสารคามโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม จึงได้มีมาตรการควบคุมโรคเพิ่มเติมดังนี้ให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามดังนี้ คือ สถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่ง   เป็นการชั่วคราว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 ถึงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4

เนื่องจากได้มีการสอบสวนโรคในจังหวัดมหาสารคามพบว่าผู้ป่วยหลายรายมีความเชื่อมโยงกับสถานบริการหรือสถานบันเทิงหลายแห่งนอกพื้นที่และในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จึงเรียกได้ว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นจุดเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงเห็นควรปิดสถานที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 14 วัน ให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จากเหตุการณ์การระบาดในสถานบันเทิงใน 8 จังหวัด ดังนี้ (1) กรุงเทพมหานคร (2) นครปฐม (3) นนทบุรี (4) ปทุมธานี (5) สมุทรปราการ (6) เชียงใหม่ (7) ชลบุรี (8) ประจวบคีรีขันธ์ และมีประวัติการเข้าไปในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ คอนเสิร์ต ให้ไป รายงานตัว ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินอาการและความเสี่ยงในการติดเชื้อ และให้กักกันตัวเองที่บ้าน 14 วัน

สำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดดังกล่าว แต่ไม่มีประวัติเข้าไปในพื้นที่สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ คอนเสิร์ต ให้ไปรายงานตัว ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินอาการและความเสี่ยงในการติดเชื้อ และให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองที่บ้าน 14 วัน

ส่วนคำแนะนำสำหรับประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนตื่นตัวแต่ไม่ตระหนก รับผิดชอบ           ต่อสังคม โดยอยู่บ้าน ลดการเดินทาง งดกิจกรรมรวมกลุ่ม และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA           อย่างเคร่งครัด ได้แก่ เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยน้ำและสบู่อยู่เสมอ ตรวจวัดอุณหภูมิทุกวัน และใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ และหมอชนะ ตลอดจนติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทาง Facebook ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่สายด่วน ศูนย์ COVID-19 จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 095-1807712