ทบ.เมือง ระดมทีมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30 ชุมชน

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ระดมทีมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30 ทีม ลงพื้นที่ 30 ชุมชน หลังพบสุนัขติดเชื้อสุนัขบ้าในเขตเทศบาลฯ

ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นายสัตวแพทย์อิสระ ปัญญาวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 นายสัตวแพทย์สุมลชาติ แสงปัญญา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สนง.ปศุสัตว์มหาสารคาม พร้อมด้วยผู้แทนจาก รพ.มหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวเตรียมความพร้อมระดมทีมควบคุมพิษสุนัขบ้า และผู้นำชุมชนทั้ง 30 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยจะปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ในเขตเทศบาลทั้งหมด เริ่มวันนี้ 9 มีนาคม อย่างช้าที่สุดจะต้องเสร็จสิ้นภารกิจภายในวันที่ 10 มีนาคมนี้ ซึ่งการสำรวจล่าสุดคาดว่ามีสุนัข แมว ประมาณ 3,300 ตัว มาตรการดังกล่าวกำหนดขึ้นหลังจากมีรายงานตรวจหัวสุนัขพบเชื้อพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ต้นปีในจังหวัดมหาสารคาม รวม 15 ตัว โดยพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม พบ 3 ตัว อยู่ในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน และตำบลแวงน่าง และล่าสุดวันที่ 4 มีนาคม มีการยืนยันตรวจพบพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 ตัว ที่วัดป่าศุภมิตร ต.ตลาด ซึ่งเป็นตัวแรกในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองมหาสารคาม มีชุมชน 30 ชุมชน จึงจัดทีมฉีดวัคซีนไว้จำนวน 30 ทีม แต่ละทีมจะมีสัตวแพทย์จากจังหวัดและอำเภอต่างๆและเจ้าหน้าที่ รวมทีมละ 4 – 5 คน  ซึ่งจะกระจายเข้าไปฉีดวัคซีนในทุกชุมชนพร้อมกัน การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายจากประชาชน โดยได้ประสานกับผู้นำชุมชนและเครือข่ายของเทศบาลฯแล้วว่า ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนพร้อมกับสนับสนุนทีมฉีดวัคซีน ที่เน้นยำเป้าหมายว่าจะต้องฉีดวัคซีนสุนัข แมว ทุกตัวที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลฯ จึงจะควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือประชาชนเตรียมสุนัข แมว รอเจ้าหน้าที่ไว้ด้วย

สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดมหาสารคาม พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ารายสุดท้าย เมื่อปี 2538 มีการตรวจพบเชื้อในสุนัขตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน รวม 72 ตัว ในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง, กันทรวิชัย, บรบือ, วาปีปทุม, แกดำ, โกสุมพิสัย และพยัคฆภูมิพิสัย  ส่วนปี 2561 สสจ.มหาสารคาม ได้รับรายงานตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในสุนัข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 4 มีนาคม 2561 จำนวน 15 ตัว

โดยเดือนมกราคม ตรวจพบจำนวน 8 ตัว เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 5 ตัว เดือนมีนาคม จำนวน 2 ตัว มีผู้สัมผัสรวมทั้งหมด 61 ราย และได้รับวัคซีนครบทุกคน   ในจำนวน 15 ตัวที่ตรวจพบเชื้อสุนัขบ้า หากจำแนกการกระจายตามพื้นที่ อำเภอวาปีปทุม ตรวจพบจำนวน 10 ตัว กระจายใน 5 ตำบล ได้แก่ ต.หนองแสง, หนองไฮ, ขามป้อม, หัวเรือ และ ต.งัวบา อำเภอบรบือ ตรวจพบจำนวน 2 ตัว ในตำบลดอนงัว และอำเภอเมืองมหาสารคาม พบในตำบลแก่งเลิงจาน และตำบลแวงน่าง ล่าสุด พบ 1 ตัว ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม รวมขณะนี้จำนวน 16 ตัว