เทศบาล-มหาสารคาม-ป้องกัน-พิษสุนัขบ้า-ชุมชน

เดินหน้ากวาดล้างพิษสุนัขบ้า 30 ชุมชน เทศบาลเมืองมหาสารคามพบเชื้อแล้ว 3 ตำบล

เทศบาลเมืองมหาสารคาม เดินหน้ากวาดล้างพิษสุนัขบ้า 30 ชุมชน หลังพบเชื้อพิษสุนัขบ้าพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามแล้ว 3 ตำบล

จากสถานการณ์พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้านในหลายพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคาม ล่าสุดมีรายงานตรวจหัวสุนัขพบเชื้อพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ต้นปี 2561 ในจังหวัดมหาสารคาม รวม 15 ตัว โดยพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม พบ 3 ตัว อยู่ในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน และตำบลแวงน่าง และล่าสุดวันที่ 4 มีนาคม มีการยืนยันตรวจพบพิษสุนัขบ้าอีกจำนวน 1 ตัว ที่วัดป่าศุภมิตร ต.ตลาด ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านไม่ให้บานปลาย หน่วยงานเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้จัดการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ขึ้น ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม

เทศบาล-มหาสารคาม-ป้องกัน-พิษสุนัขบ้า-ชุมชน

โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบกระเป๋าชุดอุปกรณ์ฉีดวัคซีนให้กับทีมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   แก่นายแพทย์ กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นำทีม อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาล ทีมสัตว์แพทย์และปศุสัวตว์ ลงพื้นที่ปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ในเขตเทศบาลฯทั้งหมด ซึ่งการสำรวจล่าสุดมีสุนัขและแมว จำนวน 3,305 ตัว กิจกรรมนี้ ถือเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรและสัตว์เลี้ยง โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าใน พ.ศ.2563

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นากเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เปิดเผยว่า ทีมฉีดวัคซีนจำนวน 30 ทีม กำหนดลงพื้นที่ 30 ชุมชนในเขตเทศบาลฯวันนี้ตลอดทั้งวัน แต่ละทีมจะมีสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ ผู้นำชุมชน และ อสม. จาก 30 ชุมชน ทีมละ 4 – 5 คน เดินเท้าเข้าไปฉีดวัคซีนพร้อมกัน การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายจากประชาชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำประชาชนในการช่วยกันป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มีเป้าหมายต้องฉีดวัคซีนสุนัข 2,919 ตัว แมว 386 ตัวในเขตเทศบาลฯ เพื่อควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากพบสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้ว 1 ตัว ในเขตเทศบาลฯ โดยการรณรงค์ฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เทศบาล-มหาสารคาม-ป้องกัน-พิษสุนัขบ้า-ชุมชน

เทศบาล-มหาสารคาม-ป้องกัน-พิษสุนัขบ้า-ชุมชน

สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดมหาสารคาม พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ารายสุดท้าย เมื่อปี 2538 มีการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน รวม 72 ตัว ในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง, กันทรวิชัย, บรบือ, วาปีปทุม, แกดำ, โกสุมพิสัย และพยัคฆภูมิพิสัย ส่วนปี 2561 สสจ.มหาสารคาม ได้รับรายงานตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในสุนัข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 4 มีนาคม 2561 จำนวน 15 ตัว โดยเดือนมกราคม ตรวจพบจำนวน 8 ตัว เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 5 ตัว เดือนมีนาคม จำนวน 2 ตัว มีผู้สัมผัสรวมทั้งหมด 61 ราย และได้รับวัคซีนครบทุกคน ในจำนวน 15 ตัวที่ตรวจพบเชื้อสุนัขบ้า หากจำแนกการกระจายตามพื้นที่ อำเภอวาปีปทุม ตรวจพบจำนวน 10 ตัว กระจายใน 5 ตำบล ได้แก่ ต.หนองแสง, หนองไฮ, ขามป้อม, หัวเรือ และ ต.งัวบา อำเภอบรบือ ตรวจพบจำนวน 2 ตัว ในตำบลดอนงัว และอำเภอเมืองมหาสารคาม พบในตำบลแก่งเลิงจาน และตำบลแวงน่าง ล่าสุด พบ 1 ตัว ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม รวมขณะนี้จำนวน 16 ตัว