ซ้อมปั่น-Bike-อุ่นไอรัก-มหาสารคาม

ผู้ว่าฯ มหาสารคาม นำทีมซ้อมปั่นทดสอบเส้นทางจักรยานกิจกรรม”Bike อุ่นไอรัก”

ผู้ว่าฯเกียรติศักดิ์ นำทีมซ้อมปั่นทดสอบเส้นทางจักรยานกิจกรรม”Bike อุ่นไอรัก” เผยเตรียมความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์  เพื่อเกียรติประวัติแก่พี่น้องชาวมหาสารคาม

บริเวณลานด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัด นำประชาชนชาวมหาสารคาม ซ้อมปั่นจักรยาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” โดยเริ่มต้นจุดสตาร์ทที่หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดมหาสรคาม(หลังใหม่)ไปตามเส้นทางหมายเลข 291 มุ่งหน้าไปยังอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน และผ่านสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง ทั้งนี้เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

ซ้อมปั่น-Bike-อุ่นไอรัก-มหาสารคาม

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” จ.มหาสารคาม มีกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันกับกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ล่าสุดเส้นทางและสถานที่ รวมไปถึงการจัดการด้านต่าง ๆ ถือว่ามีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง อาทิ การรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร การดูแลสุขภาพของนักปั่นจากสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลมหาสารคาม การบริการน้ำดื่มจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะสร้างความประทับใจและเป็นเกียรติประวัติแก่พี่น้องชาวมหาสารคามและผู้มาร่วมกิจกรรมแน่นอน

ซ้อมปั่น-Bike-อุ่นไอรัก-มหาสารคาม

ซ้อมปั่น-Bike-อุ่นไอรัก-มหาสารคาม

สำหรับจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดเส้นทางปั่นไว้ 3 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 ระยะทาง 5.75 กิโลเมตร เริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เลี้ยวซ้ายบริเวณสามแยกวาปีปทุม เลี้ยวซ้ายที่สายแยกวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกเจริญราชเดช สิ้นสุดที่ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม

เส้นทางที่ 2 ระยะทาง 18.7 กิโลเมตร เริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เลี้ยวซ้ายบริเวณสามแยกวาปีปทุม เลี้ยวซ้ายที่สายแยกวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เลี้ยวซ้ายที่แยกเจริญราชเดช ถึงสี่แยกแก่งเลิงจานเลี้ยวขวา ผ่านอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกสถาบันการพลศึกษา ผ่านศาลหลักเมือง และสิ้นสุดที่ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม

และเส้นทางที่ 3 ระยะทาง 29.4 กิโลเมตร เริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ใช้เส้นทางเลี่ยงเมือง ถึงสามแยกบ้านหม้อ ผ่านสามแยกวาปีปทุม แยกวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ผ่านตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ผ่านหอนาฬิกา ผ่านศาลหลักเมือง ก่อนจะเลี้ยวขวาที่สามแยกกาฬสินธุ์ ผ่าน อบจ. ถึงสี่แยกวังยาวเลี้ยวซ้าย ถึงสี่แยกสถาบันการพลศึกษา ผ่านอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ถึงแยกแก่งเลิงจานเลี้ยวซ้าย ผ่านโรงพยาบาลมหาสารคาม ถึงแยกเจริญราชเดขเลี้ยวขวา ถึงแยกอาชีวศึกษาเลี้ยวขวา ถึงสามแยกวาปีปทุมเลี้ยวขวา สิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ซ้อมปั่น-Bike-อุ่นไอรัก-มหาสารคาม